Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon

Tarihi kentlerimiz, eşsiz anıtlarımız, bu topraklar üzerinde yaşayan insanlardan bize armağan güzellikler. Onları görmek, yakınlarında olmak mutluluk kaynağı; tasarımlarının gerisindeki bilgi ve becerileri araştırarak, geçmiş dönemlerin yapı ve kent tasarımını, sanatlarını öğreniyoruz. Günümüzde nüfus artışı, ranta yönelik yenileme projeleri, bayındırlık etkinlikleri kültür varlıklarımızın korunmasını zorlaştırıyor. Yıkımlar, kötü onarımlar kültür mirasımızı acımadan yiyip tüketiyor. Hızla yok oluşu durdurmak, durumu koruma açısından olumlu yöne çevirmek için toplumun daha bilinçli davranması, kültür varlıklarını benimsemesi, sahiplenmesi gerekiyor. Tarihe ve doğal çevreye duyarlı, sorunları özenle çözecek, bilgiyle donanımlı plancı, mimar ve mühendisler yetiştirmek bu yönde ilerlemenin önemli bir bileşeni.

 

Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon kitabı mimarlık öğrencilerini koruma konusunda bilgilendirmek için yazıldı. Türkiye’de yetişen her mimar çevresine iyi bakmalı, duyarlı ve öğrenmeye hazır olmalıdır. Üzerinde tarih öncesinden günümüze kadar uzanan geniş bir zamana ait kültür katmanlarını barındıran bu ülkede mimar olmanın bizlere yüklediği sorumluluğu hakkıyla taşımak için kültür mirasının insanlığın ortak bir değeri olduğu fikrini benimsemek ve uluslararası düzeyde donanımlı olmak gerekiyor. Koruma uygulaması yapanların doğa ve tarihe saygı göstermeleri, özgün değerleri korumayı ilke edinmeleri meslek etiğinin bir parçası.

 

Yurdumuzun kültür mirasının duyarlı, bilgili ve disiplinlerarası çalışma alışkanlığına sahip meslek adamlarının çabalarıyla yaşatılacağına inanıyorum. Umarım bu kitap mimarlık öğrencilerinin koruma konusunda bilinçlenmelerine, bu alana gönül verip katkıda bulunmaya karar vermelerine yardımcı olur.

 

Zeynep Ahunbay, Eylül 2011

 

Tarihi Çevre Koruma Ve Restorasyon 9. BaskıKapat