SEPETİNİZ BOŞ
   
 
 
 
 
     

Tarihi Çevre Algısı

Tarihi Çevre Algısı


YAZAR: Cevat Erder
 • Liste Fiyatı : 65.00 TL
 • 44.85 TL
 • Ürün İndirim Oranı :% 31
 • İndirimli Fiyatı : 44.85 TL
 • KAZANCINIZ :
 • Yayınevi :YEM Yayın
 • Sayfa Sayısı :328
 • Basım Tarihi :2018
 • Boyut :16x23 cm
 • Barkod :9786058136601
Stokta Yok
Stoğa girdiğinde e-posta ile haber ver

Kültürel varlıklara değer verme ve onları koruma eğiliminin, bu amaçla yapılan uygulamaların çok kişinin sandığı gibi çağımıza özgü yeni bir davranış, yeni bir akım olmadığını, insanlık tarihinde hayli açık seçik bir yeri olduğunu biliyoruz. Bu olgu, Prof.Dr. Cevat Erder'in Tarihi Çevre Kaygısı ve onun devamı niteliği taşıyan Tarihi Çevre Bilinci adlı kitaplarında ve ardından da UNESCO tarafından tek bir kitap halinde “güncellenmiş özet gibi” yayınlanmış Our Architectural Heritage: From Consciousness to Conservation adlı kitabında açıkça vurgulanmıştır.
 

Tarihi Çevre Algısı, Cevat Erder'in işte bu son kitabının yeniden ele alınarak güncellenmiş ilk Türkçe baskısı olma niteliği taşıyor. Erder, toplumların kültürel değerlerinin çeşitlilik gösterdiği yerlerde, kültürel varlıkların korunmasıyla ilgili kararlarında ve uygulamalarında farklılıklar olmasının doğal karşılanması; farklı toplumlardaki örnekler ve benzetmeler üzerinden yapılan tartışmalarda zamanın ve mekânın mutlaka dikkate alınması gerektiğini ileri sürüyor: “Son yıllarda ‘koruma bilimi' olarak da adlandırılan bu alanda, farklı kültürel ortamlarda izlenebilen, değişik gibi görülebilen kimi uygulamaları, geçerlilikleri genelde kabul edilmiş uluslararası ilkelere sadık kalmadıkları, uyum sağlamadıkları gibi nedenlerle eleştirmeden önce, o ülkenin kültür bütünü içindeki bu uygulamalara etken olan nedenlerin, uygulama yapılan zaman ve ortamın araştırılması gerekir. Bu amaçla yapılacak araştırmaların bizleri bugün içinde bulunduğumuz kaostan çıkararak daha yararlı, hiç olmazsa daha doğru bir ortama sokacağına inanıyorum. Kitapta örnek gösterilen İtalya, Fransa, İngiltere vb. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye'nin de koruma konusunda gösterebileceği pek çok örnekle bu ülkeler arasında yer alabilecek düzeye kolayca ulaşabilecek niteliklere sahip olduğu kanısındayım.
 

Korumada ele alınan varlıkların kültürel değerleri kadar korumayla ilgili ortam ve koruma kavramının zaman içindeki değişkenliğini de değerlendirmek gerekir. Burada neyin, nerenin, nereye kadarın değişkenliğinin sorgulanmasını da vurgulamak gerekir: Bunda ısrarımızın nedeni de uzun zamandır ülkemizde konunun sadece teknik bir uğraşı olduğu kanısının egemenliğinin aşılamamış olmasıdır. Koruma, salt bir “tamir” olayı olmayıp bilim ve kültürün birçok girdisini içeren bir süreçtir. Uygulamanın değerlendirilişi, bu süreç içinde yerini almalıdır.

Ülkemizde yaklaşık 50 yıldan beri kültürel varlıkların korunması konuları, ayrı bir uzmanlık dalı olarak birçok üniversitemizin eğitim programında yerini almıştır. Bu programlara baktığımızda konunun disiplinlerarası niteliğinin kabul edildiği, başlangıçta düşünüldüğünden daha zengin olduğu, daha önceleri öngörülemeyen birçok bilim dalını da kapsadığı izlenmektedir. Bugün mimarlar, şehir plancıları, tarihçiler, sanat tarihçileri, arkeologlar, mühendisler, doğa bilimcileri, sosyologlar, iktisatçılar gibi sair bilim insanlarının kültürel varlıkların sahibi olan kişilerle ve toplumlarla, giderek de koruma uzmanlarıyla diyaloglarının kaçınılmaz olduğu daha net olarak görülmektedir.

 

Bugünlerde bir onarım şantiyesi görüntüsünde olan ülkemizde, 50'ye yakın yıldır uzmanlar yetiştiren üniversitelerimizin sağladığı birikim ve ürünlerden, uygulama yapan kuruluşların deneyimlerinden, diğer birçok ülkede yapılanlar gibi bir değerlendirme yapılması zamanı geldiği açıktır. Bu değerlendirmeye yurttaşlarımızın kültürel varlıklara olan yaklaşım ve anlayışlarını saptayan bilimsel bir araştırmanın sonuçlarını da katan verilerle ülkemiz kültürüne uygun onarım ilkeler dizininin hazırlanması hiç de olanaksız görünmüyor.”

 

İÇİNDEKİLER

BAŞLARKEN

Sunuş

Önsöz

Giriş: Kavramın Evrimleşmesi

Nedenler

ANTİK ÇAĞ

Ön Örnekler: Çevresel Düzen Sorunu

Mısır ve Mezopotamya

Ege Uygarlığı

Troya ve Girit'in Katkısı

Helen Dünyasında Çevre Kaygısı

Helenistik Yaklaşım ve Sonrası

Roma Dönemi

Koleksiyonculuk

Marcus Vitruvius Pollio

Savaşçı Romalılar ve Yenilmiş Helenler

Başkentte Çevre Düzeni

Doğu Roma İmparatorluğu

“Uygarlığın Barbar fiampiyonu”: Theoderich

 

ORTA ÇAĞ VE SONRASI

İtalya

Roma'da Orta Çağ'a Geçiş

Dini Gelişimin Etkisi

Petrarch ve Cola Di Rienzo

Leone Battista Alberti

Papa V. Nicholas

Klasiğe Dönüş

 1. Sixtus ve Kamusal Direniş

Barok ve Rokoko Roma

1750'den Sonra Roma

“Anıtlara Etkin Saygı” Çağında Roma

Bilimsel Araştırma Çağı

Bilinçli Eleştiri

 

Fransa: Merkeziyetçi Örgütlenme

Orta Çağ'da Fransa

İtalya ile İlişkiler

Vitruviusçuluk

Düzen Adına Yıkım

Güzellik Adına Yıkım: XIV. Louis

Cumhuriyet (1792) ve Yıkım

Napolyon Dönemi

Etkin Saygı Dönemi

Onarım Adına Yıkım

Eğitimde Ulusal Anıtlar

Kamusal Bilinç

Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc

“Haussmanniana”

Camillo Sitte

 1. Yüzyılın Çelişkili Sonu

Kamuoyu ve Hayır Kurumları

Eğitim ve Tarihi Anıtlar Örgütü

İki Dünya Savaşı

Savaş Sonrası Genel Görünüm

 

İngiltere: Bireysel Kaygının Kurumsallaşması

Orta Çağ'da İngiltere

Rönesans ve Dini Reform

Gotik Mimariye Dönüş

Kamusal Katılım: Hayır Kurumları Dönemi

Gilbert Scott'un Yapıcı Yıkıcılığı

Aşırı Restorasyona Tepki: Ruskin, Morris, Webb

Özel Teşebbüs: “The National Trust”

Devletin Rolü

İkinci Dünya Savaşı ve Hemen Sonrası

 

Sonuç

 

Ekler

Ek 1. Restorasyon: E. Emmanuel Vıollet-le-Duc (1814-79)

Ek 2. Uluslararası Mimarlar Kongresi, Madrid (1904)

Ek 3. Atina Konferansı'nın Sonuçları (21-30 Ekim 1931)

Ek 4. Carta Del Restauro, İtalya (1931)

Ek 5. Atina Anlaşması: Uluslararası Modern Mimarlık Kongresi, Atina (1933)

Ek 6. Venedik Tüzüğü: 2. Uluslararası Tarihi Anıtlar Mimar ve Teknisyenleri Kongresi, Venedik (25-31 Mayıs 1964)

Ek 7. Venedik Tüzüğü Tarihi Bir Anıt Gibi Korunmalıdır

Ek 8. Kültürel Varlıkların Korunmasında Bilim ve Teknoloji

Ek 9. Yerin Ruhunun (Manevi Değerlerinin) Korunması Hakkında Québec Bildirgesi, Québec (4 Ekim 2008)

Ek 10. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü'nün Kuruluş Süreci

Ek 11. Türkiye'de Kültürel Varlıkların Korunması Sürecinde İki Anıtsal Yasa (2011)

Ek 12. ICOMOS Genel Kurul Toplantıları ve İşlenen Konular (30 Ocak 2013)

Kaynakça

 

CEVAT ERDER

Türkiye'de ve dünyada kültür varlıklarının korunması alanının öncü isimlerinden olan Prof.Dr. Cevat Erder, 1964 yılında, hâlâ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'ne bağlı bir lisansüstü program olarak devam etmekte olan, Tarihi Anıtların Bakım ve Onarımı Bölümü'nün kurulması çalışmalarına katılmak üzere ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde görev aldı. 1964-73 yılları arasında söz konusu bölümün başkanı, 1977-79 yılları arasında da ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak görev yaparken, 1965-74 yılları arasında aynı zamanda diliminde Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Yürütme Komitesi üyeliği yaptı.

1981-88 yılları arasında üst üste iki kez, merkezi Roma'da bulunan Uluslararası Kültürel Varlıkları Koruma Araştırma Merkezi (ICCROM)'un genel müdürlüğüne seçilen Cevat Erder, 1986 yılında El Aksa Camisi'nin restorasyonu ile Ağa Han Mimarlık Ödülü'nü, 1997'de ICCROM Ödülü'nü, 2003 yılında da ICOMOS'un Piero Gazzola Ödülü'nü kazandı.

2004 yılında ise “ODTÜ Tarihi Anıtların Bakım ve Onarımı Bölümü'nün kurulması, ulusal ve uluslararası ölçekte koruma ve özellikle koruma eğitimine verdiği hizmet, kültür varlıklarının korunmasıyla ilgili disiplinin Türkiye'de kurulması ve kurumsallaşmasındaki öncülüğü” nedeniyle Türkiye'nin prestijli TÜBİTAK Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri kapsamında verilen Hizmet Ödülü'ne lâyık görüldü.

Halen UNESCO İzleme Komitesi ve ICOMOS Türkiye Ulusal Komitesi üyelikleri bulunan Cevat Erder, tüm meslek yaşamı boyunca kentsel ve diğer çevresel tehditler altındaki kültürel mirasın korunması konusunda acil önlemler alınmasına öncülük eden kampanyaların başlatıcısı ve yürütücüsü oldu ve halen de olmaktadır.

Yöneticiliğin yanı sıra özellikle mimarlık tarihi ile anıtların korunması ve onarımının tarihi ve kuramı alanlarında verdiği dersler ve seminerlerle de halen bu alanda etkin görev yapmakta olan pek çok uzmanın yetişmesine katkıda bulunmuştur.

Cevat Erder'in, Tarihi Çevre Algısı'ndan önce yayımlanmış Tarihi Çevre Kaygısı, Tarihi Çevre Bilinci ve Our Architectural Heritage: From Consciousness to Conservation adlı kitapları bulunmaktadır.

Akbank - Axess
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 6 9
23.64 TL 47 TL
15.93 TL 48 TL
8.3 TL 50 TL
5.81 TL 52 TL
Finans Bank - CardFinans
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 6 9
23.64 TL 47 TL
15.93 TL 48 TL
8.3 TL 50 TL
5.81 TL 52 TL
Garanti Bankası - BonusCard
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 6 9
23.64 TL 47 TL
15.93 TL 48 TL
8.3 TL 50 TL
5.81 TL 52 TL
Halkbank
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 6 9
23.64 TL 47 TL
15.93 TL 48 TL
8.3 TL 50 TL
-- -- -- --
Yapı Kredi - WorldCard
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 6 9
23.64 TL 47 TL
15.93 TL 48 TL
8.3 TL 50 TL
5.81 TL 52 TL
Türkiye İş Bankası - Maximum Kart
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 6 9
23.64 TL 47 TL
15.93 TL 48 TL
8.3 TL 50 TL
5.81 TL 52 TL
YORUMLARSize Yorumunuzu Yazın

Bu Ürünü Nasıl Buldunuz ?

Ad Soyad:
Mail Adresiniz :
Yorum :
Güvenlik Resmi :
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
YORUMLARA GÖZ ATIN
Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!
BENZER ÜRÜNLER
% 20
Arnavutköy Kültür ve Doğa Varlıkları Kılavuzu
Arnavutköy Kültür ve Doğa Varlıkları Kılavuzu
100.00 TL
80.00 TL
% 25
Mimari Restorasyon Koruma Teknik ve Yöntemleri
Mimari Restorasyon Koruma Teknik ve Yöntemleri
40.00 TL
30.00 TL
% 31
Rölöve
10. Baskı
40.00 TL
27.60 TL
% 31
Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları
7.Baskı
70.00 TL
48.30 TL
% 31
Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon
12. Baskı
80.00 TL
55.20 TL
% 15
Türkmenistan\'daki Mimari Eserler (XI-XVI. Yüzyıl)
60.00 TL
51.00 TL
% 15
Bitlis Evleri
Bitlis Evleri
50.00 TL
42.50 TL
% 15
Uşak Evleri
Uşak Evleri
50.00 TL
42.50 TL
% 10
Kırsal Mimari Mirasın Korunması: Geleneksel Sürmene - Aksu Evleri
100.00 TL
90.00 TL
% 10
İstanbul’un 100 Namazgahı
İstanbul'un Yüzleri Serisi
23.15 TL
20.84 TL
% 10
İstanbul’un 100 Camisi
İstanbul'un Yüzleri Serisi
23.15 TL
20.84 TL
% 35
İstanbul ve Adalarının Ahşap Konutları Seti
(2 Kitap)
300.00 TL
195.00 TL
% 10
Sinop\'ta Geleneksel Ahşap Köy Camileri
Sinop'ta Geleneksel Ahşap Köy Camileri
27.50 TL
24.75 TL
% 10
İstanbul\'un 100 Türbesi
İstanbul'un Yüzleri Serisi
23.15 TL
20.84 TL
% 10
İstanbul’un 100 Mezar Taşı
İstanbul'un Yüzleri Serisi
23.15 TL
20.84 TL


Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.