0

Sepetinizde 0 ürün bulunmaktadır.

Toplam
   
 
 
 
 
     

Kültür Mirasını Koruma İlke ve Teknikleri

Kültür Mirasını Koruma İlke ve Teknikleri

  • Liste Fiyatı : 80.00 TL
  • 56.00 TL
  • Ürün İndirim Oranı :% 30
  • İndirimli Fiyatı : 56.00 TL
  • KAZANCINIZ :
  • Yayınevi :YEM Yayın
  • Sayfa Sayısı :256
  • Basım Tarihi :Eylül 2019
  • Boyut :19,5 x 27 cm
  • Barkod :9786058043435
Adet
Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver

Kültür mirası, koruma ve restorasyon alanlarında Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen isimlerinden Prof.Dr. Zeynep Ahunbay’ın, Türkiye’deki mimarlık okullarının temel başvuru kaynaklarından olan Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon kitabının tamamlayıcısı niteliği taşıyan yeni kitabı Kültür Mirasını Koruma İlke ve Teknikleri YEM Yayın’dan çıktı.
 

Prof.Dr. Zeynep Ahunbay, yeni kitabı Kültür Mirasını Koruma İlke ve Teknikleri’nde, çağdaş koruma uygulamalarını yönlendirmek için geliştirilen uluslararası ilkeleri, yaklaşımları irdelerken; bir yandan da oluşturulması gereken bilimsel altyapıyı açıklamaya çalışıyor. Zeynep Ahunbay, seçtiği ulusal ve uluslararası örneklerle, tarihi yapıları tanımaya, hastalıklarını teşhise ve koruma ilkelerine dayalı doğru seçimler yapmaya yardımcı olacak bilgiler paylaştığı kitabı hazırlama gerekçesini şöyle özetliyor: 

“Ülkemizin zengin kültür mirasının korunması için adeta bir seferberlik yaşanıyor. Devletin sorumlu kuruluşları yanında, belediyeler, sivil toplum örgütleri kültür varlıklarının korunmasına kaynak sağlamaktalar. Halkın kültür mirasına sahip çıkması, korumayla ilgilenmesi, gönüllü, bilinçli çabalar yürütülmesi olumlu gelişmeler. Dileğimiz, iyi niyetle girişilen onarımların bilgiyle desteklenmesi, vasıflı ekiplerce özen ve sabırla yürütülerek, başarılı sonuçlar elde edilmesidir. 

Restorasyon, basmakalıp bilgilerle, sıradan işçilikle yapılan basit bir tamir işi değildir. Başarıya ulaşmak için sistematik bilgiye, analitik gözlem yetisine sahip disiplinlerarası ekiplerle çalışılmalıdır. Koruma eyleminin aşamalarının planlanması, uygulamaların yönetimi ve izlenmesi mesleki deneyim ve birikim gerektirmektedir. Nasıl anatomi bilmeyen bir hekime insanları ameliyat etme yetkisi verilmiyorsa, tarihi yerleşmenin katmanları, bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmayan, geleneksel yapı malzemelerini, tekniklerini, tarihi yapı tiplerini, taşıyıcı sistemleri tanımayan, karşısındaki tarihi yapıyı okuyamayan bir mimar veya mühendise de kültür mirası emanet edilmemelidir. 

Kültür mirasını koruma, bilgi ve deneyim gerektiren bir konudur. Genç mimar ve mühendislerin alanda karşılaşacakları sorunlara hazırlanmaları, konuları bilimsel yöntemlerle inceleme ve eleştirel bir bakışla değerlendirme yetisi kazanmaları önemlidir. Seçeneklerin titizlikle irdelenmesi ve değerlendirilmesi alışkanlığı edinilmelidir. Bilgi, sabır, özen ve sevgiyle yaklaşılması ve incelenmesi gereken kültür varlıklarını koruma alanına yönelen gençlere başarılar diliyorum.”

Kültür Mirasını Koruma İlke ve Teknikleri, “Türkiye’de Koruma Uygulamaları Yapan Kurumlar; Yetki Alanları ve Çalışma Yöntemleri”, “Koruma Teknikleri İle İlgili Uluslararası İlkeler”, “Koruma Eğitiminde Temel İlkeler”, “Koruma Teknikleri”, “Arkeolojik Alanların Korunması” ana bölümlerinden oluşuyor. Ayrıca kitabın sonunda verilen “Uluslararası Tüzük, İlke, Belge, Bildirge ve Kılavuzlar” ile “Sözlük” bölümleri ise kültür mirasını koruma konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyenler için rehber niteliği taşıyor.

 

İÇİNDEKİLER

9             TÜRKİYE’DE KORUMA UYGULAMALARI YAPAN KURUMLAR; YETKİ ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

21          KORUMA TEKNİKLERİ İLE İLGİLİ ULUSLARARASI İLKELER

26          Venedik Tüzüğü

42          Venedik Tüzüğü’nü İzleyen Uluslararası Sözleşme ve Tüzükler (1964-2018)

67          KORUMA EĞİTİMİNDE TEMEL İLKELER

78          Koruma Konusunda Yaygın Eğitim ve Kapasite Geliştirme Çalışmaları

83          KORUMA TEKNİKLERİ

86          Tarihi Yapılarda Görülen Bozulmalar, Nedenleri ve İncelenmeleri 

88          İç Nedenler

91          Dış Nedenler

96          Hasarların İncelenmesi ve Belgelenmesi

98          Hasarların İncelenmesinde Kullanılan Teknikler

102        Sürekli Bakım ve Risklere Hazırlık

102        Sürekli Bakım

107        Risklere Hazırlık

112        Sağlamlaştırma

112        Zeminle İlgili Sağlamlaştırma Çalışmaları

114        Malzemelerin Konservasyonu - Sağlamlaştırılması

121        Taşıyıcı Sistemin Sağlamlaştırılması

129        Bütünleme 

137        Bütünleme İçin Malzeme Temini ve İşçilik

139        Sağlıklılaştırma - Rehabilitasyon

145        Yeniden Kullanım - Uyarlama

156        Temizleme

156        Kent ve Yapı Ölçeğinde Temizlik

158        Kirli Yüzeylerin Temizliği

159        Taş Yüzeylerin Temizliği

161        Demir Öğelerin Temizliği

161        Ahşap Yüzeylerin Temizliği

163        Yeniden Yapım - Rekonstrüksiyon

171        Çağdaş Ek

173        Taşıma

181        ARKEOLOJİK ALANLARIN KORUNMASI

184        Arkeolojik Sitler İçin Koruma İlkeleri

185        Türkiye’de Arkeolojik Mirasın Yasal Koruma Altına Alınması ile İlgili Düzenlemeler

186        Koruyucu Envanter ve Tescil Çalışmaları

189        Mülkiyet Sorunları

190        Bayındırlık Projeleri

190        Arkeolojik Sitlerde Turizm ve İmar Faaliyetleri

191        Araştırma, Belgeleme, Sürekli Bakım

194        Koruyucu Çatılar

195        Yeniden Yapım - Rekonstrüksiyon

196        Çağdaş Kullanımlar

197        Alan Yönetimi

198        Arkeolojik Mirasın Geleceği İçin Öneriler

201        EKLER: ULUSLARARASI TÜZÜK, İLKE, BELGE, BİLDİRGE VE KILAVUZLAR

201        Ek 1. Venedik Tüzüğü (1964)

203        Ek 2. Savaşta Yok Olan Anıtların Yeniden Yapımı ile İlgili Dresden Bildirgesi (1982)

204        Ek 3. Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi (ICOMOS, 1990)

207        Ek 4. Anıtların, Yapı Gruplarının ve Sitlerin Korunması ile İlgili Eğitim ve Öğretim İçin Kılavuz (ICOMOS, 1993)

209        Ek 5. Nara Özgünlük Belgesi (1994) 

211        Ek 6. Segesta Bildirgesi (1995)

212        Ek 7. Anıtların, Yapı Gruplarının ve Sitlerin Belgelenmesi İçin İlkeler (ICOMOS, 1996) 

215        Ek 8. Uluslararası Kültürel Turizm Tüzüğü (ICOMOS, 1999)

218        Ek 9. Tarihi Ahşap Yapıların Korunması İçin İlkeler (ICOMOS, 1999)

220        Ek 10. Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü (ICOMOS, 1999)

221        Ek 11. Özgünlük ve Kültürel Mirasın Rekonstrüksiyonu Üzerine Riga Tüzüğü (2000)

222        Ek 12. Mimari Mirasın Analizi, Korunması ve Strüktürel Restorasyonu İçin İlkeler (ICOMOS, 2003)

224        Ek 13. Duvar Resimlerinin Korunması / Restorasyonu İçin İlkeler (ICOMOS, 2003) 

227        Ek 14. Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması ve Yönetimiyle İlgili Valetta İlkeleri (ICOMOS, 2011)

233        Ek 15. Endüstri Mirası Sitleri, Yapıları, Alanları ve Peyzajlarının Korunması İçin ICOMOS-TICCIH Ortak İlkeleri - “Dublin İlkeleri” (2011)

236        Ek 16. Tarihi Ahşap Yapıların Korunması İçin İlkeler (ICOMOS, 2017)

240        Ek 17. Kamusal Arkeolojik Alanların Yönetimi İçin Salalah Rehberi (ICOMOS, 2017)

245        Sözlük

249        Kaynakça

 

 

 

 

 

ZEYNEP AHUNBAY HAKKINDA

1970’de İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu; akademik yaşamına 1971’de aynı Fakültenin Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü’nde başladı. “Osmanlı Mimarlığında Sultan Ahmet Külliyesi ve Sonrası, 1609-1690” konulu doktora çalışmasını Prof. Doğan Kuban yönetiminde 1975’te tamamladı. 1977-78 öğretim yılında İngiltere’nin York Üniversitesi’nde koruma yüksek lisans programına katılarak, “Side’de Arkeoloji ve Koruma” konulu tezle diploma aldı. 

Emekli olduğu 2013 yılına kadar İTÜ Mimarlık Fakültesi’nin Restorasyon yüksek lisans, doktora programlarında ders verdi, tez yürüttü. İstanbul Medreseleri ve Mimar Sinan’ın Eğitim Yapıları üzerine araştırma ve yayınları bulunmaktadır. Korumaya yönelik yayınları arasında Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon (1995), Dünya Mirasında Türkiye (2006) adlı kitabın İstanbul bölümü, Cultural Heritage of Turkey (2009), İstanbul’da Kentsel Mimari (2011), Selimiye Mosque and Its Social Complex (2012), Istanbul: A World Heritage Site (2012), Kültür Mirasını Koruma İlke ve Teknikleri (2019) adlı eserler sayılabilir.

Türkiye’de ve yurtdışında (Bosna-Hersek, Kosova, Suriye) koruma proje ve uygulamalarına katılmış; 2002-16 arasında Bosna Hersek Ulusal Anıtlarını Koruma Komisyonu üyesi olarak görev yapmıştır. 1999-2005 arasında ICOMOS Türkiye başkanlığı görevini üstlenmiş; Mısır, İran ve Sudan’a Dünya Mirası raporları değerlendirme raporları yazmak üzere UNESCO uzmanı olarak görevlendirilmiştir. Eşi Prof.Dr. Metin Ahunbay’la birlikte İstanbul’da Kara Surları (1992-94), Ayasofya (1994-2000) ve Zeyrek Camii (2001-04) restorasyonlarını yürüterek kentin Dünya Mirasının korunmasına katkıda bulunmuştur. 

Akbank - Axess
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 6 9
29.52 TL 59 TL
19.89 TL 60 TL
10.37 TL 62 TL
7.26 TL 65 TL
Finans Bank - CardFinans
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 6 9
29.52 TL 59 TL
19.89 TL 60 TL
10.37 TL 62 TL
7.26 TL 65 TL
Garanti Bankası - BonusCard
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 6 9
29.52 TL 59 TL
19.89 TL 60 TL
10.37 TL 62 TL
7.26 TL 65 TL
Halkbank
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 6 9
29.52 TL 59 TL
19.89 TL 60 TL
10.37 TL 62 TL
-- -- -- --
Yapı Kredi - WorldCard
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 6 9
29.52 TL 59 TL
19.89 TL 60 TL
10.37 TL 62 TL
7.26 TL 65 TL
Türkiye İş Bankası - Maximum Kart
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 6 9
29.52 TL 59 TL
19.89 TL 60 TL
10.37 TL 62 TL
7.26 TL 65 TL
YORUMLARSize Yorumunuzu Yazın

Bu Ürünü Nasıl Buldunuz ?

Ad Soyad:
Mail Adresiniz :
Yorum :
Güvenlik Resmi :
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
YORUMLARA GÖZ ATIN
Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!
BENZER ÜRÜNLER
% 20
Arnavutköy Kültür ve Doğa Varlıkları Kılavuzu
Arnavutköy Kültür ve Doğa Varlıkları Kılavuzu
100.00 TL
80.00 TL
% 20
Mimari Restorasyon Koruma Teknik ve Yöntemleri
Mimari Restorasyon Koruma Teknik ve Yöntemleri
40.00 TL
32.00 TL
% 30
Rölöve
10. Baskı
40.00 TL
28.00 TL
% 30
Osmanlı Anıt Mimarisinde Klasik Yapı Detayları
7.Baskı
70.00 TL
49.00 TL
% 30
Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon
12. Baskı
80.00 TL
56.00 TL
% 77
Tarihi Çevre Algısı
Kelepir Kitap
60.00 TL
14.00 TL
% 63
3AL 1ÖDE FIRSATI (5)
Tarihi Çevre – Taşınmaz Mal – Yurtdışındaki Tarihi Eserlerimiz
180.00 TL
66.00 TL
% 30
Tarihi Çevre Algısı
Tarihi Çevre Algısı
60.00 TL
42.00 TL
% 15
Türkmenistan\'daki Mimari Eserler (XI-XVI. Yüzyıl)
60.00 TL
51.00 TL
% 15
Uşak Evleri
Uşak Evleri
50.00 TL
42.50 TL
% 10
Kırsal Mimari Mirasın Korunması: Geleneksel Sürmene - Aksu Evleri
100.00 TL
90.00 TL
% 30
İstanbul ve Adalarının Ahşap Konutları Seti
(2 Kitap)
300.00 TL
210.00 TL
% 10
Sinop\'ta Geleneksel Ahşap Köy Camileri
Sinop'ta Geleneksel Ahşap Köy Camileri
27.50 TL
24.75 TL
% 10
İstanbul\'un 100 Okulu
İstanbul'un Yüzleri Serisi
23.15 TL
20.84 TL
% 30
İstanbul Adalarının Yaşayan Ahşap Konutları
İstanbul Adalarının Yaşayan Ahşap Konutları
150.00 TL
105.00 TL


Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.