Önsözler

Bir Çuval Zahire

çinde doğup büyüdüğüm, elbette yalnızca fiziksel olmayan coğrafyanın yarattığı “ev” kültürünü tanıyabilmek için Balkanlar’da, Adalar’da, tüm Anadolu’da sayısız araştırma-inceleme gezisi yaptım. Mimar olduğum yıllardan bu yana, her olanağı değerlendirerek bu tanıma çabamı sürdürdüm... Yaşama kültürünün yarattığı evlerin kimilerini yalnızca fotoğraflayıp, yazıp-çizerek, çoğunu ölçüp-biçerek, ayrıntılarıyla saptadım... Yaptıranlarından, yapanlarından bulabildiklerimle konuştum... Çok şey öğrendim onlardan.

“Gülün Adı” Üzerine...

Gülün Adı, son romanı Prag Mezarlığı ile ilgili olarak, casusluk öykülerini daha çok sevdiğini söyleyen Eco’nun ilk romanıdır. İlk olarak 1980 yılında yayımlanan ve bugüne kadar kırk dört dile çevrilen roman, tarihsel gerçekler üzerine ince ince işlenmiş bir polisiye romandır. Ne var ki, 14. yüzyıl İtalya’sında geçen olayları başka bir mekân ve zamana alıp oturtsanız hiç de sırıtmayacak ve eğreti kalmayacaktır.

 

YURTDIŞINA GÖTÜRÜLMÜŞ TARİHİ ESERLERİMİZ

Bu çalışmanın yurtdışına götürülen tarihi eserlerimizi tanımaya, kalan eserlerimizin değerini bilerek kültür varlıklarımıza sahip çıkmaya katkısı olacağını umuyorum. Sağlam bir duruş sergileyeceklerine inandığım yeni kuşaklarımızın, bu çalışmayı geliştirerek eksiklerini tamamlamalarını diliyorum...

TEKNİK RESİMİN TANIMI VE TARİHİ GELİŞİMİ

M.Ö. 4000 yılında Eski Keldani’li (Güney Babilonya) mühendis Gudea tarafından taş tablet üzerine kazılarak yapılmış bir kale tasarımının plan taslağından oluşan teknik resim, geometrinin gelişmesine bağlı olarak günümüze kadar büyük gelişmeler göstermiştir...

Kapat