Önsözler

YURTDIŞINA GÖTÜRÜLMÜŞ TARİHİ ESERLERİMİZ

Bu çalışmanın yurtdışına götürülen tarihi eserlerimizi tanımaya, kalan eserlerimizin değerini bilerek kültür varlıklarımıza sahip çıkmaya katkısı olacağını umuyorum. Sağlam bir duruş sergileyeceklerine inandığım yeni kuşaklarımızın, bu çalışmayı geliştirerek eksiklerini tamamlamalarını diliyorum...

TEKNİK RESİMİN TANIMI VE TARİHİ GELİŞİMİ

M.Ö. 4000 yılında Eski Keldani’li (Güney Babilonya) mühendis Gudea tarafından taş tablet üzerine kazılarak yapılmış bir kale tasarımının plan taslağından oluşan teknik resim, geometrinin gelişmesine bağlı olarak günümüze kadar büyük gelişmeler göstermiştir...

Kapat