SEPETİNİZ BOŞ
   
 
 
 
 
     

Arazi Yönetimi

Geliştirilmiş 2. Baskı

  • Liste Fiyatı : 70.00 TL
  • 48.30 TL
  • Ürün İndirim Oranı :% 31
  • İndirimli Fiyatı : 48.30 TL
  • KAZANCINIZ :
  • Yayınevi :YEM Yayın
  • Sayfa Sayısı :260
  • Basım Tarihi :Şubat 2020
  • Boyut :16,5 x 23,0 cm
  • Barkod :9786058136618
Adet
Fiyatı düştüğünde e-posta ile haber ver

Prof.Dr. Nihat Enver Ülger’in, son dönemde ülkemizde üzerinde sıkça konuşulan ve tartışılan “kentsel dönüşüm ve yanlış arazi kullanım kararları” konularında ufuk açacak kitabı Arazi Yönetimi’nin geliştirilmiş ve güncellenmiş ikinci baskısı Avrasya Arazi Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Strateji Geliştirme Merkezi’nin katkılarıyla YEM Yayın’dan çıktı.

 

Arazi Yönetimi, dünyadaki arazi yönetim süreçlerini irdeleyip ülkemiz koşullarına uygun, özgün bir arazi yönetim sistematiği oluşturarak, bunu Geomatik (Harita-Jeodezi- Fotogrametri), İnşaat, Çevre, Orman, Ziraat Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Kentsel Tasarım, Mimarlık, Hukuk, Kamu Yönetimi, Gayrimenkul, Emlak vb. disiplinlerde rol alan tüm aktörlerin ilgisine sunma amacı taşıyor.

 

“Bugün dünyamızın en büyük sorunlarından olan ‘arazi kıtlığına ve yanlış arazi kullanım kararları'na karşın özgün bir arazi yönetim sistematiği gerekmektedir…” diyen Nihat Enver Ülger’in bu çalışması özellikle Büyük Şehir Belediyeleri, TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı gibi kamu yönetim kurumlarının yanı sıra kentsel planlama, emlak, gayrimenkul geliştirme, yatırım, danışmanlık alanlarında görev yapan ilgililer için de yol gösterici bir kılavuz olma niteliği taşıyor.

 

Dünyanın karşılaştığı en büyük sorunlardan olan “arazi kıtlığı” ve “yanlış arazi kullanım kararları”; kentlerin kontrol edilemeyecek bir hızda büyümesi, tarım arazilerinin tarım dışı faaliyetlere (yerleşim, sanayi vb.) açılması, yoğun arazi talebi ve sürdürülebilir çevre ilkelerinden uzak arazi politikaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Dünya arazisini tüm sakinlerinin yararına yönelik olarak en iyi şekilde kullanmak, yönetmek ve kalıcı kılmak için ülke, kent ve kır ölçeğinde arazi yönetimine ihtiyaç vardır. Arazi yönetimi için mülkiyet kullanımına ilişkin bilgiler ve dökümler olması, mülkiyete ilişkin karar verilmeden önce bunların dikkatlice incelenerek analizlerinin yapılması gerekmektedir.

 

Nihat Enver Ülger, Türkiye için arazi yönetim sisteminin kurulması konusunda gereken teorik ve pratik altyapının verilmeye çalışıldığı, çeşitli değerlendirmeler yapılarak değerlendirmelerin sonucunda da ülkemizde arazi üzerinde mülkiyet-kullanım-hukuk ekseninde, anayasal düzlemden mülkiyetin tesciline kadar olan sürecin hemen her aşamasında eksik ve sorunlu durumların süregeldiğinin saptandığı bu kitabı hazırlama amacını bu şöyle özetliyor:

 

“Ülkemizde işgal, çarpık kentleşme, çevre kirliliği, kır-kent dengesizliği gibi sorunlara imar afları, afet riskli alanların dönüştürülmesi, 2B arazilerinin doğrudan satışı vb düzenlemelerle çözüm üretilmeye çalışılmaktadır. Ancak kopuk, dağınık ve parçacıl niteliklere sahip bu çözüm arayışlarının arazi yönetiminin nihai amacına ulaşılmasında yetersiz kaldığı açıktır. Bir arazi yönetim sisteminin kurulması gerekliliğini ortaya koymak amacıyla hazırladığım bu kitapta, arazi yönetim sisteminin yapısını şekillendirebilecek niteliklere sahip olduğu varsayılan bir arazi yönetimi paradigmasının, ülkemiz arazi yönetimindeki sorunların çözümüne katkıda bulunacağını düşünüyorum…”

 

 

 

İÇİNDEKİLER

Bölüm I: KAVRAMSAL VE NEDENSEL ÇERÇEVE

ARAZİ YÖNETİMİ NEDİR?

13 Tanımı ve Kapsamı

17  Uluslararası Arazi Yönetimi Yaklaşımlarının Tarihsel Gelişimi

17  Uluslararası Haritacılar Birliği (FIG) ve Birleşmiş Milletler’in Çalışmaları

23  2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi

25  Avrupa Birliği’nin Çalışmaları

ARAZİ YÖNETİMİNİN KAZANIMLARI

35  Mülkiyet/Arazi Üzerindeki Hakların Korunumu

36  Vergilendirmeyle İlgili Kazanımlar

36  Kredi Erişimiyle İlgili Kazanımlar

36  Arazi Piyasalarıyla İlgili Kazanımlar

37  Hazine/Kamu Arazilerinin Korunması

37  Arazi Üzerindeki Anlaşmazlıkların Azalması

37  Kırsal ve Kentsel Yaşamın Sürdürülebilirliği

38  Çevre Yönetimine Etkisi

38  İyi Yönetişim ve Demokratik Bir Toplum Oluşturma

ARAZİ YÖNETİM SİSTEMİNİN TEMEL DAYANAKLARI

39  Arazi Yönetim Sistemi

39  Arazi Yönetimi Paradigması

40  Kişiler ve Kurumlar

40  Haklar, Kısıtlamalar ve Sorumluluklar

40  Kadastro

41  Dinamik Sistem Tasarımı

41  Süreçler

41  Teknoloji

41  Arazi Veri Altyapıları

41  Başarı Ölçütleri

 

Bölüm II:ARAZİ-İNSAN İLİŞKİSİ

ARAZİ VE MÜLKİYET KAVRAMLARI

45  Arazinin Algılanışı

48  Mülkiyet ve Mülkiyet Hakları Nedir?

51  Farklı Toplumlarda Mülkiyet Yapıları

52  İlkel Komünal Toplumlarda Mülkiyet

53  Köleci Toplumlarda Mülkiyet

53  Feodal Toplumlarda Mülkiyet

56  Kapitalist Toplumlarda Mülkiyet

56  Sosyalist Toplumlarda Mülkiyet

İNSANOĞLU-ARAZİ İLİŞKİSİNİN EVRİMİ

58  Tarihsel Bakış

59  İnsan Arazi Kullanım İlişkisi

61  Kadastronun Gücü

64  Kadastro Bilgi Sistemleri

HAKLAR, KISITLAMALAR VE SORUMLULUKLAR

 

Bölüm III: DÜNYADA ARAZİ YÖNETİMİ KURAMI / PARADİGMASI

DÜNYADA ARAZİ YÖNETİMİ ANLAYIŞI

69  Arazi Yönetimi Paradigması

71  Dünyadaki Arazi Yönetimi Anlayışı

DÜNYADA ARAZİ YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

78  Arazi Kayıt Sistemleri

83  Arazi Politikalarına Olan Gereksinim

88  Arazi Mülkiyetine Yapılan Karışmalar

90  Arazi Kullanım Planlaması

94  Arazi Geliştirme

97  Arazi Değeri ve Arazi Piyasaları

103  Arazi Veri Altyapıları

107  Arazi Yönetiminde Yeterlilik

DÜNYA İÇİN "ETKİLİ BİR ARAZİ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ"

 

Bölüm IV: TÜRKİYE’DE ARAZİ YÖNETİMİNE YAKLAŞIM

TÜRKİYE’DE ARAZİ YÖNETİMİNİN GEREKLİLİĞİ

116  Ekonomik Kalkınma ve Planlama

119  Sürdürülebilir Kentleşme

119  İç Göç Sorunu

121  Dış Göç Sorunu

124  Yeni Bir Arsa Düzenlemesi Sisteminin Gerekliliği

128  Kırsal Kalkınmanın Gerekliliği

132  Sürdürülebilir Çevre

133  Zenginliğin Dağılımı

TÜRKİYE’DE ARAZİ YÖNETİMİ ANLAYIŞIYLA İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

135  Hükümet Düzeyinde Yapılan Çalışmalar

138  Sivil Toplum Örgütlerinin Çalışmaları

 

Bölüm V: BİR ARAZİ YÖNETİMİ PARADİGMASI

ARAZİ YÖNETİŞİMİ

TÜRKİYE’DE ARAZİ YÖNETİMİ PARADİGMASI

HUKUKSAL TEMEL

146  Anayasa

147  Medeni Kanun

148  Arazi Düzenlemesiyle İlgili Uygulama Kanunları

ARAZİ MÜLKİYETİ VE ONA BAĞLI HAKLAR TEMELİ

150  Kamu Mülkiyeti

151  Sınırlandırılıp Tespit ve Tescil Edilen Kamu Malları

153  Sınırlandırma ve Tescile Tabi Olmayanlar

153  Özel Mülkiyet Hakları

153  Tapulu Edinim

156  Tapusuz (Zilyetlikle) Edinim

UYGULAMA-TEKNİK TEMEL

157  Türkiye’de Arazi Yönetimiyle İlgili Kurumlar

159  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

160  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

166  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları

167  Tarım ve Orman Bakanlığı

168  Kültür ve Turizm Bakanlığı

169  Milli Savunma Bakanlığı

170  Yerel Yönetimler

171  Türkiye’de Arazi/Mülkiyet Kullanımına ve Düzenlemesine İlişkin Süreçler

171  Arazi Kullanım Planlaması

185  Arazi Değerleme

187  Arazi Mülkiyetine Karışmalar

196  Arazi Kayıt Sistemi (Tapu-Kadastro) ve Arazi Veri Altyapıları

208  Arazi Yönetiminde Yeterlilik

ARAZİ YÖNETİMİ PARADİGMASININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖRNEK ÇALIŞMA

209  Amaç ve Kapsam

213  Metodoloji

214  Veri Temini ve Dönüşümü

215  Veri Gruplandırılması

218  Veri Sınıflandırılması

218  Kırsal Alan Verilerinin Sınıflandırılması

230  Kentsel Alan Verilerinin Sınıflandırılması

235  Yeni Kentsel Dönüşüm Stratejisinin Oluşturulması

240  Arazi Yönetimine Dayalı Kentsel Dönüşüm Örnek Stratejisi

 

Bölüm VI: SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER

 

253        Kaynakça

259        Özgeçmiş

 

 

PROF.DR. NİHAT ENVER ÜLGER Kimdir?

Prof.Dr. Nihat Enver Ülger, 1976 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1983 yılında Yıldız Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünden yüksek lisans, 1988 yılında aynı bölümden doktora derecesini aldı.

1988-92 yılları arasında Viyana Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri bölümünde yardımcı doçent olarak görev aldı. Bu görevi boyunca Avusturya Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi’nde bilimsel çalışmalar yürüttü.

1992 yılında yardımcı doçent olarak göreve başladığı Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünde, 1993-95 yılları arasında bölüm başkan yardımcısı olarak çalıştı. 1999 yılında doçent unvanı alan Nihat Enver Ülger, aynı zamanda Harita Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi yönetim kurullarında da çeşitli görevlerde yer aldı. 1999-2000 yılları arasında Türkiye Kalkınma Bankası’nda yönetim kurulu üyeliği yaptı.

2006 yılında İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden profesör unvanını aldı.

2004-2010 yılları arasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce kurulan İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi bünyesinde Kentsel Dönüşüm Birimi Yöneticiliği yaparak İstanbul’un kentsel dönüşüm vizyonunun belirlenmesinde etkin rol üstlendi.

Akademik çalışmalarına, 2010 yılında Geomatik Mühendisliği bölümünü kurduğu Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde bölüm başkanı olarak devam etmektedir. Çok sayıda öğrencinin lisansüstü tez yürütücülüğünü yapmakta olan Ülger, “Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Programı” ve “Arazi Yönetimi ve Kullanımı Doktora Programı” bölümlerini açarak konuya ilişkin akademik üretkenliğin artmasına katkıda bulunmaktadır.

Yaklaşık 30 yıllık uygulama projesi ve akademik deneyimiyle, “kentsel dönüşüm”, “arazi yönetimi”, “imar uygulamaları”, “kadastro”, “değer esaslı yöntem”, “kırsal arazi düzenlemeleri”, “gayrimenkul değerleme ve geliştirme”, “taşınmaz hukuku” konularındaki çalışmaları ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış olan Ülger’in, Türkiye’de Arsa Düzenlemeleri ve Kentsel Dönüşüm ve Taşınmaz Mal Değerlemesi (B.C. Ülger ve Ş.N. Yıldız ile birlikte) adlı kitapları da bulunmaktadır.

Ülkemizde arazi yönetimi, arazi kullanımı ve kentsel dönüşüm alanlarında çeşitli akademik etkinliklerin düzenlenmesi konusunda öncü rol üstlenen Ülger, 2014 yılında kurduğu “Avrasya Arazi Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Strateji Geliştirme Merkezi”nde, çalışma konularına yönelik proje ve iş geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

 

Akbank - Axess
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 6 9
25.46 TL 51 TL
17.15 TL 51 TL
8.94 TL 54 TL
6.26 TL 56 TL
Finans Bank - CardFinans
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 6 9
25.46 TL 51 TL
17.15 TL 51 TL
8.94 TL 54 TL
6.26 TL 56 TL
Garanti Bankası - BonusCard
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 6 9
25.46 TL 51 TL
17.15 TL 51 TL
8.94 TL 54 TL
6.26 TL 56 TL
Halkbank
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 6 9
25.46 TL 51 TL
17.15 TL 51 TL
8.94 TL 54 TL
-- -- -- --
Yapı Kredi - WorldCard
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 6 9
25.46 TL 51 TL
17.15 TL 51 TL
8.94 TL 54 TL
6.26 TL 56 TL
Türkiye İş Bankası - Maximum Kart
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 6 9
25.46 TL 51 TL
17.15 TL 51 TL
8.94 TL 54 TL
6.26 TL 56 TL
YORUMLARSize Yorumunuzu Yazın

Bu Ürünü Nasıl Buldunuz ?

Ad Soyad:
Mail Adresiniz :
Yorum :
Güvenlik Resmi :
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
YORUMLARA GÖZ ATIN
Ürüne ait yorum kaydı bulunamadı!
BENZER ÜRÜNLER
% 10
Örneklerle Pratik Yapı Metrajı ve Maliyeti
Örneklerle Pratik Yapı Metrajı ve Maliyeti
80.00 TL
72.00 TL
% 10
Çubuk Sonlu Elemanlar
Çubuk Sonlu Elemanlar
60.00 TL
54.00 TL
% 25
Kentsel Planlamada Anlatım Teknikleri
Kentsel Planlamada Anlatım Teknikleri
60.00 TL
45.00 TL
% 20
Kentsel Planlama / Ansiklopedik Sözlük
Kentsel Planlama / Ansiklopedik Sözlük
58.50 TL
46.80 TL
% 20
Kentsel Ulaşım
Kentsel Ulaşım
41.00 TL
32.80 TL
% 15
İmar ve Yasalar
Osmanlı'dan Günümüze
37.00 TL
31.45 TL
% 20
Kentsel Planlamada Standartlar
Kentsel Planlamada Standartlar
66.00 TL
52.80 TL
% 20
Kent Ekonomisi
Kent Ekonomisi
45.00 TL
36.00 TL
% 35
HEY! Hayal Edilebilir Tasarım Kılavuzu Atölye Seti
4'lü Özel Kutu
550.00 TL
357.50 TL
% 31
HEY! Imaginable Guidelines
HEY! Imaginable Guidelines
140.00 TL
96.60 TL
% 31
HEY! Hayal Edilebilir Tasarım Kılavuzu
120.00 TL
82.80 TL
% 10
İlhan Tekeli ile Günümüze ve Geleceğe Dair
32.50 TL
29.25 TL
% 10
İstanbul ve Ankara İçin Kent İçi Ulaşım Tarihi Yazıları
32.80 TL
29.52 TL
% 10
Kent Stratejisi: Silifke
29.00 TL
26.10 TL


Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.