İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’nden 1974 yılında mezun olan Abdurrahman Kılıç, doktora ve doçentlik çalışmalarının ardından 1987 yılında, aynı fakültede profesörlük unvanını aldı. 

Yangın konusundaki ilk çalışmalarına 1987 yılında başlayan Abdurrahman Kılıç, o tarihten bugüne kadar etkin olarak, kendisini Türkiye’de yangın güvenliğinin geliştirilmesine, itfaiyeye bilimsellik kazandırmaya, itfaiye ve itfaiyeci kavramlarını yüceltmeye ve yangın korunum sistemlerinin kamuoyunda tanıtılmasına adadı.

1988 yılında Japonya’da “İtfaiye Söndürme ve Kurtarma” eğitimi aldı. 1989-94 yılları arasında “İstanbul İtfaiye Müdürü” olarak görev yapan Kılıç, aynı dönemde Almanya, İngiltere gibi ülkelerde yangın önlemleri konusunda eğitimlere katıldı.

Yangın bilimi için öncelikle eğitime önem veren Abdurrahman Kılıç, gelişmiş ülkelerdeki, özellikle de Japonya’daki söndürme ve kurtarma sistemlerini İstanbul’a uyarlamaya çalıştı. Uluslararası kuruluşlarla ve gelişmiş ülkelerle yardımlaşma ve işbirliği başlattı. İtfaiye Müzesi’nin yeniden açılmasını ve itfaiye haftalarının yeniden kutlanmasını sağladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi öğretim üyesi olan Prof.Dr. Abdurahman Kılıç,  Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı’nın kurucusu ve onursal başkanıdır. Yangın güvenliği konusunda çok sayıda yayımlanmış makalesi, araştırması ve kitabı bulunmaktadır. Akademik çalışmalarının yanı sıra itfaiye ve yangın tarihi üzerine araştırmalarına devam etmektedir.

Abdurrahman Kılıç - Yazarın kitapları

Kapat