Tekil Nesneler / Mimarlık Ve Felsefe

Tekil Nesneler / Mimarlık Ve Felsefe
 • 24,50 TL
  22,05 TL
  TRY
 • %10
 • Yayınevi

  : YEM Yayın

  Yazar

  :Jean Baudrillard

  Baskı No

  : 1

  Baskı Tarihi

  : Mart 2011

  Sayfa Sayısı

  : 102

  Dil

  : Türkçe

  Çevirmen

  : Aziz Ufuk Kılıç

  Barkod

  : 9789944757454

  3 iş gününde kargoya verilir

İlginizi çekebilecek ürünler

YEM Yayın “Mimarlık/Kuram/Eleştiri” dizisinin ikinci kitabını yayımladı. “Tekil Nesneler: Mimarlık ve Felsefe” adını taşıyan kitap, bir filozof ve bir mimarın, Jean Baudrillard ve Jean Nouvel’in, kendi yapıt ve araştırmalarına kaynaklık eden “tekillik” motifi dolayımında gerçekleştirdikleri ufuk açıcı bir söyleşiden oluşuyor ve K. Michael Hays’in önsözüyle birlikte sunuluyor.


Bir tekil nesne nedir? Tuhaf bir şey, bir tür göktaşı, tek bir noktada toplanmış, hiçbir şeyle değiş tokuş edilemeyen bir mutlak. Bir fikir olabilir, bir bina olabilir, bir renk, bir duygu, bir insan olabilir. Daima tekilliğidir onu tehlikeye atan. Kültürün medyatikleşmesi ve globalleşmesi, değerlerin değersizleşmesi ve yalnızca kanılardan oluşan bir düşüncenin genelleşmesi karşısında, tekil nesneler hâlâ nerede bulunabilir? Nasıl tanımlanabilir, yaratılabilir, korunabilir, tanınabilirler? 
Söyleşilerini işte bu tema etrafında örüyor Jean Nouvel ve Jean Baudrillard. Mimar ve filozof. Çağımızı ilgilendiren başka temel, yakıcı sorunlara da değiniyorlar. Ütopyacı ruhu hortlatarak geleceğin şehrini hayal ediyorlar. Saydamlık ideali ya da ideolojisinin, siyasetten mimarlığa, hemen her alana nasıl yavaş yavaş nüfuz ettiğini soruşturuyorlar. Ve kadim mesele: özgür olmanın zorluğu.


Her ikisinin de yapıt ve araştırmalarına kaynaklık eden “tekillik” motifi üzerine bir deneme. Aynı zamanda bir etik oluşturma çabası. Dünyadaki büyük değişimlerle cebelleşen tutkulu ve sürükleyici bir metin. Mimarlık ve felsefe, daha önce hiç bu kadar açık ve kesin bir şekilde “karşı karşıya” gelmemişti.

 

Jean Baudrillard Hakkında

 

Fransa’nın Reims kentinde doğdu. Sorbonne Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı okudu. Bir dönem lisede Almanca öğretmenliği yaptı. 1966’da Nanterre Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Henri Lefebvre’in danIşmanlIğInda “Le Système des objets” (Nesneler Sistemi) başlIklI doktora tezini tamamladI. Sonraki yıllarda aynı üniversitede dersler verdi. 1987-1990’da Paris’teki Dauphine Üniversitesi’nde hocalık yaptı. Tüketim ve kitle iletişim olguları üzerine önemli fikirler serdetti ve simülasyon kuramını geliştirdi. Uzun yıllar fotoğrafçılıkla uğraştı. Türkçeye pek çok kitabı çevrilmiştir.


Mimarlık, grafik tasarım ve sanat gibi birbirinden farklı kategorilerde yüzlerce kitap için tıklayın!

ÖNSÖZ

 

Bu söyleşinin (Tekil Nesneler: Mimarlık ve Felsefe) ne mimarlığı ne de felsefeyi, geleneksel olanla uzaktan yakından ilintili bir biçimde ele alması beklenmemeli (alsaydı da, ikisi de bugün hâlâ “ilerici” diyebildiğimiz birkaç kültür figürü arasında olan disiplinlerden gelecek böyle bir ele alış biçimini, günü geçmişten ziyade gerici saymak gerekirdi). Gerçekten de tersini söylemek daha iyi: Mimarlığın ve felsefenin, çağımızın ilerici düşünürleri tarafından ayrım yapılarak ele alınmış olması, bu söyleşide insanı çarpan ilk olağandışılık. Günümüzde disiplinlerin farklarını yitirmesi ve özgül kültürel malzeme ve pratikler arasındaki sınırların giderek silinmesi; her türlü ayrımı, farkı ve başkalığı, küreselleşmiş, nötralize edilmiş bir aynılığa dönüştürerek türdeşleştirmeyi vaat ediyor. Kendini ilerici sayan düşüncelerin büyük bir kısmı, bu durumu estetize etmek, etkilerini hızlandırmak ve düşünce için geriye kalan her türlü bireysellik ya da tekilliği, rastlantısallaştırılmış, yayılmış bir sabuklamanın bedeli olarak ödemekten memnun. Bu düzleşme seçilmiş bir düzleşme gibi görünüyor. Üstelik, bu düzleşme eğilimine karşı koyabilecek herhangi bir disipliner özgürlük ya da uzmanlık, her durumda, bizzat dünya sisteminin kitlesel devinimi altında ezilmeye ve başka her şeyle birlikte emilerek sayısız kültürel ve ekonomik sıvıya karışmaya mahkûm. Öyleyse bu söyleşide olağanüstü olan, bütün bunlara karşı, mimarlıkta ve felsefede bulunabilenler gibi tekil nesneler (küreselleşmiş sıvılar değil) arayışını ilan etmesi.

“Felakete doğru gitmiyoruz, zaten mutlak felaketin içindeyiz,” diyor bir noktada Nouvel. Ancak ne o ne de Baudrillard, gerçek ya da idealize edilmiş bir geçmişin yitirilmesine gözyaşı döküyor, ne de, bir an için bile olsa, geleceğin sinik işbirlikçi önalımına (preemption) razı oluyor. Tekil Nesneler: Mimarlık ve Felsefe’nin ikinci sürprizi, ütopyacı düşüncenin hem bir program olarak, hem de bu özel söyleşide örneklenen bir uygulama olarak tazelenmesi, bu felaket şimdide olası bir gelecek vizyonu çıkarma girişiminin yeniden canlandırılması ki, yirmi yıldan fazladır yasaklanmış bir düşünme biçimi. Çağımızın teknokratik pozitivizmi ve deneyimsel nominalizminin (“Benim olan benimdir, sen onu hissedemezsin”) ütopya-karşıtı gerçek-zaman düşünüşüne karşı, tekil nesne önceleyici, tüketilemez ve paylaşılmış olmalıdır; kültürü (ya da kültürün dönüştüğü şeyi) yok etmeli, kalanları yeniden dağıtmalıdır. Ve dolayısıyla bu söyleşide mimarlık ve felsefe, bir dönem sorununun parçaları olarak (özgül tarihleri, geçişleri ve dönüşümleri olan, şimdi günümüzde tarihin istikrarsızlaştırıcı etkilerine maruz kalmış birer disiplin ve pratik olarak) meydan okumadan ve değişimden paylarını alacaktır. Tekil nesne hem ütopyacı hem de yıkıcı olacaksa, yani hem geleceğe yönelmiş, hem de şimdinin en duyarlı temsilcisi olacaksa, o zaman gerçekten kendine özgü bir nesne olacaktır. Modeli, geleneksel olarak uygulandığı biçimiyle, tek başına mimarlık ya da tek başına felsefe değil, birinin diğerinde üretken biçimde açılması olacaktır – bir nesneden çok bir olay, her söylemin diğerini yorumladığı, ama yine de yeni, indirgenemez, tekil bir şey ürettiği bir yapım işlemi: kuram dediğimiz o benzersiz şey. “Bence düşünce, kuram değiş tokuş edilemez,” diyor Baudrillard. “Ne hakikatle ne de gerçeklikle değiş tokuş edilebilir. Değiş tokuş imkânsızdır. Hatta tam da bundan dolayı vardır.” Kuram tekil mimari nesnenin diyagramıdır. Ama bu da şaşırtıcı olmasa gerek, çünkü, burada açıkça görüldüğü gibi, büyük ihtirasları olan böylesi eserler, bugün olsa olsa kuram alanında bulunabiliyor.

 

K. Michael Hays

İçindekiler

 

Önsöz

K. Michael Hays                                                                     

Teşekkürler

Birinci Söyleşi

Köktenlik                                                                              

Birkaç tekil mimari nesneye dair...                                          

Yanılsama, sanallık ve gerçeklik                                              

İstikrarsızlık bölgesi?                                                             

Kavram, kararsızlık ve baş dönmesine dair                               

Yaratıma ve unutmaya dair                                                     

İşlevselciliğin değerleri                                                          

New York ya da ütopya                                                          

Nostalji ve önceleme arasında mimarlık                                   

Ayartmaya dair (hâlâ): kışkırtma ve sır                                    

Mimarlığın başkalaşımları                                                      

Modernitenin estetiği                                                             

Kültür                                                                                  

Bir mimari kahramanlık edimi?                                               

Sanat, mimarlık ve postmodernite                                            

Gözün düş kırıklığı, zihnin düş kırıklığı                                    

Kayboluş estetiği                                                                 

Modernite imgeleri                                                              

Görünür olanın biyolojisi                                                      

Yeni bir hedonizm?                                                                

İkinci Söyleşi

Mimarlıkta hakikate dair...                                                   

Beaubourg tarafında bir tur daha...                                         

Kültüre yuva olmak                                                               

Modifikasyona dair: mutasyon ya da rehabilitasyon                  

Mimarlığın sebepleri                                                              

Şehrin yarını...                                                                      

Sanal mimarlık, gerçek mimarlık                                             

Bilgisayarlı modelleme ve mimarlık                                         

Hafiflik ve ağırlığa dair...                                                      

Hangi ütopya?                                                                      

Kadir-i mutlaklık arzusu olarak mimarlık                                

Berlin ve Avrupa                                                                  

Kısıtlılık sanatı olarak mimarlık                                              

Saydamlığa dair...                                                                 

Işığı bir madde olarak almak                                                 

Kayboluşa dair                                                                      

Bir tanık nedir? Mimarlık neye tanıklık edebilir?                      

Tekillik                                                                                 

Nötralite, evrensellik, küreselleşme                                         

Yazgı ve oluş                                                                         

Mimarlık fikri ve tarih                                                           

Bir başka bilgeliğe dair...                                                       

Üslup meselesi                                                                      

İtiraf edilemeyen bir suç ortaklığı                                            

Kendini gerçekleştirme olarak özgürlüğe dair                            

 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi