Tarihi Çevre Koruma Ve Restorasyon 9. Baskı

Tarihi Çevre Koruma Ve Restorasyon 9. Baskı
 • 40,00 TL
  36,00 TL
  TRY
 • %10
 • Yayınevi

  : YEM Yayın

  Yazar

  :Zeynep Ahunbay

  Baskı No

  : 9

  Baskı Tarihi

  : Şubat 2017

  Dil

  : Türkçe

  Barkod

  : 9786054793655

  3 iş gününde kargoya verilir

İlginizi çekebilecek ürünler

Koruma düşüncesinin kuramsal temeli ve korunacak değerlere ilişkin ölçütlerle başlayan kitap, anıtlarda bozulmaya neden olan etkenler, restorasyon öncesinde yapılan çalışmalar, restorasyon projesinin hazırlanması ve restorasyon tekniklerinin yanısıra koruma anlayışı ve kültür varlıklarının korunması ile ilgili örgütlenme ve yasalara da yer veriyor. Carta del Restauro, Venedik Tüzüğü, Amsterdam Bildirgesi, Washington Tüzüğü, Arkeolojik Mirasın Yönetimi, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 378 Sayılı İlke Kararı, Sualtı Kültür Mirasının Korunması ve Yönetimi ile İlgili Tüzük, Ahşap Tarihi Yapıların Korunması için İlkeler ve Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü’nü de içeriyor.

 

Zeynep AHUNBAY Hakkında

 

1946’da Ünye’de doğdu. İlköğrenimini Zara ve Giresun’da yaptı Ortaöğrenimini 1965’te Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde tamamladı. 1970’de İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1971 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi ve Rölöve Kürsüsü’ne asistan oldu. Prof. Doğan Kuban yönetiminde yaptığı “Osmanlı Mimarlığında Sultan Ahmet Külliyesi ve Sonrası” konulu doktorasını 1975 yılında tamamladı. 1977-78 öğretim yılında İngiltere’de York Üniversitesi’nde koruma konusunda uzmanlık kursuna devam ederek “Archaeology and Conservation in the Ancient City of Side” konulu tez çalışmasıyla diploma aldı.1980’de “İstanbul Medreseleri: Koruma ve Yeniden Kullanım Açısından Bir Değerlendirme” konulu çalışmasıyla doçent oldu. 1988’de “Mimar Sinan’ın Eğitim Yapıları” konulu çalışmasıyla profesörlüğe yükseltildi.
Halen İTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. Edirne, Gaziantep, Safranbolu, Samsat, Tarsus, Hasankeyf gibi tarihi kentlerin belgelenmesi, korunması çalışmalarında yer almış; anıtsal restorasyon proje ve uygulamaları yapmıştır. Side Apollon Tapınağı, Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası. İstanbul Karasurları T1-T6 arası, Ayasofya Güneybatı Köşesi, Zeyrek Camii, Bursa Yeşil Türbe, Uzunkemer restorasyon projeleri bunlar arasında sayılabilir. Eşi Prof. Dr. Metin Ahunbay’la birlikte gerçekleştirdikleri İstanbul Ayasofya Güneybatı Köşesi Restorasyonu, Mimarlar Odası 8. Ulusal Mimarlık “Onarım Özel Ödülü”ne layık görülmüştür.

 

Mimarlık, grafik tasarım ve sanat gibi birbirinden farklı kategorilerde yüzlerce kitap için tıklayın!

ÖNSÖZ

 

Tarihi kentlerimiz, eşsiz anıtlarımız, geçmişten bize armağan güzellikler. Onları görmek, yakınlarında olmak mutluluk kaynağı; tasarımlarının gerisindeki bilgi ve becerileri araştırarak, geçmiş dönemlerin yapı sanatını ve kentsel düzenini öğreniyoruz. Günümüzde nüfus artışı, ranta yönelik yenileme projeleri, bayındırlık etkinlikleri kültür varlıklarımızın korunmasını zorlaştırıyor. Yıkımlar, kötü onarımlar kültür mirasımızı acımadan yiyip tüketiyor. Hızla yok oluşu durdurmak, durumu koruma açısından olumlu yöne çevirmek için toplumun daha bilinçli davranması, kültür varlıklarını sahiplenmesi gerekiyor. Tarihe ve doğal çevreye duyarlı, sorunları özenle çözecek, bilgiyle donanımlı plancı, mimar, mühendisler yetiştirmek bu yönde ilerlemenin önemli bir bileşeni.

 

Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon kitabı mimarlık öğrencilerini koruma konusunda bilgilendirmek için yazıldı. Türkiye’de yetişen her mimar, çevresine iyi bakmalı, duyarlı ve öğrenmeye hazır olmalıdır. Üzerinde tarih öncesinden günümüze kadar uzanan geniş bir zamana ait kültür katmanlarını barındıran bu ülkede mimar olmanın bizlere yüklediği sorumluluğu hakkıyla taşımak için kültür mirasının insanlığın ortak bir değeri olduğu fikrini benimsemek ve uluslararası düzeyde donanımlı olmak gerekiyor. Koruma uygulaması yapanların doğa ve tarihe saygı göstermeyi ilke edinmeleri, sahte tarihi eserler üretmekten kaçınmaları meslek etiğinin bir parçası.

 

Yurdumuzun kültür mirasının duyarlı, bilgili ve disiplinlerarası çalışma alışkanlığına sahip meslek adamlarının çabalarıyla yaşatılacağına inanıyorum. Umarım bu kitap mimarlık öğrencilerinin koruma konusunda bilinçlenmelerine, bu alana gönül verip, katkıda bulunmaya karar vermelerine yardımcı olur.

 

Zeynep Ahunbay, Şubat 2016

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ                                                                                                        

 

1. BÖLÜM                                                                                                   

Koruma düşüncesinin gelişimi ve kuramsal temeli                                                        

•   Üslup birliğine ulaşma kaygısı                                                                           

•   Romantik görüş                                                                                          

•   Tarihi restorasyon                                                                                        

•   Çağdaş restorasyon kuramına doğru                                                                   

 

2. BÖLÜM

Korunacak değerler ve değerlendirme ölçütleri                                                           

•   Taşınır kültür varlıkları                                                                                  

•   Taşınmaz kültür ve doğa varlıkları                                                                     

•   Koruma ölçütleri                                                                                          

•   Taşınmaz kültür varlıklarının değerlendirilmesi                                                      

 

3. BÖLÜM

Anıtlarda bozulmaya neden olan etkenler                                                                 

•   İç nedenler                                                                                                

•   Dış nedenler                                                                                              

 

4. BÖLÜM

Restorasyon öncesinde yapılan çalışmalar                                                                

•   Tarihi ve arkeolojik araştırmalar                                                                        

•   Sanat tarihi araştırmaları                                                                                 

•   Teknik araştırmalar                                                                                       

•   Anıtın yasal statüsü                                                                                      

 

5. BÖLÜM

Restorasyon projesinin hazırlanması                                                                      

•   Rölöve çalışmaları                                                                                       

•   Fotoğrafla belgeleme                                                                                    

•   Fotogrametri                                                                                              

•   Analiz çalışmaları                                                                                        

•   Restitüsyon                                                                                               

•   Restorasyon projesi                                                                                      

 

6. BÖLÜM

Restorasyon teknikleri                                                                                       

•   Sağlamlaştırma                                                                                           

•   Bütünleme                                                                                                 

•   Yenileme, yeniden kullanım                                                                            

•   Çağdaş ek                                                                                                 

 

•   Yeniden yapım                                                                                           

•   Temizleme                                                                                               

•   Taşıma                                                                                                   

•   Arkeolojik restorasyon                                                                                 

 

7. BÖLÜM

Tarihi çevre koruma                                                                                        

•   Tarihi çevre kavramı                                                                                    

•   Tarihi çevre koruma düşüncesinin evrimi                                                            

•   Tarihi çevrenin temel öğeleri                                                                          

•   Tarihi çevrenin bozulmasına neden olan etkenler                                                   

•   Tarihi çevre koruma: koruma planlaması                                                            

 

8. BÖLÜM                                                                                                   

Kültür varlıklarının korunması ile ilgili örgütlenme,

yasalar ve koruma eğitimi                                                                                 

•   Koruma alanında uluslararası örgütlenmenin ana çizgileri                                         

•   Türkiye’de koruma ile ilgili yasal düzenlemeler                                                    

•   Koruma konusunda etkin kamu ve sivil toplum örgütleri                                          

•   Koruma eğitimi                                                                                          

 

EKLER

Korumayla ilgili uluslararası tüzükler ve 660 sayılı ilke kararı

EK 1.     Carta del Restauro (1931)                                                                      

EK 2.     Venedik Tüzüğü (1964)                                                                        

EK 3.     Amsterdam Bildirgesi (1975)                                                                  

EK 4.     Tarihi Alanların Korunması ve Çağdaş Rolleri
Konusunda Tavsiyeler (Nairobi, 1976)                                                       

EK 5.     Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması

           Tüzüğü (Washington Tüzüğü, 1987)                                                         

EK 6.     Arkeolojik Mirasın Yönetimi (1990)                                                         

EK 7.     Nara Özgünlük Belgesi (1994)                                                                

EK 8.     T.C. Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını

           Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 Gün ve

           660 Sayılı İlke Kararı                                                                           

EK 9.     Sualtı Kültür Mirasının Korunması ve Yönetimi

           ile İlgili Tüzük (1996)                                                                          

EK 10.   Tarihi Ahşap Yapıların Korunması İçin İlkeler (1999)                                    

EK 11.   Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü (1999)                                                    

EK 12.   Uluslararası Kültürel Turizm Tüzüğü Kültürel Miras

           Değeri Taşıyan Alanlarda Turizm Yönetimi (1999)                                       

EK 13.   Mimari Mirasın Analizi, Korunması ve Strüktürel

           Restorasyonu İçin İlkeler (2003)                                                             

EK 14.   Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması ve
Yönetimiyle İlgili Valetta İlkeleri                                                              

 

KAYNAKLAR     

 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi