Sosyal Bilimlerde Yöntem

Sosyal Bilimlerde Yöntem
 • 18,00 TL
  TRY
 • Yayınevi

  : Astana Yayınları

  Yazarlar

  :Niyazi Öktem, Emel Karagöz

  Baskı Tarihi

  : Aralık 2015

  Sayfa Sayısı

  : 212

  Baskı Tipi

  : 2. Hamur, Ciltsiz

  Dil

  : Türkçe

  Barkod

  : 9786058403086

  4 iş gününde kargoya verilir


İçindekiler;
Önsöz
Giriş - Neden Bilgi Elde Etmek İstiyoruz?
A- Yaşamı Sürdürmek
B- Merak
Birinci Bölüm

Mantık- Hakikati Bulma Yöntemi-Bilim Felsefesi
A- Hakikat ve Gerçek (Truth and Reality, Vérité et Réalité)
B- Bilgi Sorunsalı
C- Doğruya Ulaşmak, Aslına Uygun Bilgi Elde Etmek Ne Oranda Olanaklıdır?
D- Nasıl Bir Algılama Gücü veya Oluşumuyla Bilgi Elde Edilmektedir? Ana Bilgi Elde Etme Yöntemleri
1- Akıl, Akılcılık, Rasyonalizm
2- Deney, Deneycilik, Ampirizm
3- Sezgi, Sezgicilik, Entüisyonizm
E- Ana Yöntemlere Bağlı Uygulamadaki Yöntemler
1-Akıl Yürütme Yöntemi Olarak Tümdengelim-Dedüksiyon
2-Akıl Yürütme Yöntemi Olarak Tümevarım-Endüksiyon
3-Akıl Yürütme Yöntemi Olarak Analoji-Kıyas

F- Akıl Yürütme Yöntemleri ve Mantık Sistemi-Mantık İlkeleri
1- Fenomenolojik Sistem
2- Özdeşlik İlkesi (Aynılık, İdantik Olma)
3- Çelişmezlik İlkesi
4- Üçüncü Halin Olamazlığı İlkesi
G- Yöntemde Paradigmalar

İkinci Bölüm
Bilginin Türleri

A- Matematik
B- Felsefi Bilgi
C- Adi Bilgi (Düzensiz Bilgi-Sıradan Bilgi)
D- Bilimsel Bilgi
1- Bilimsel Bilginin Kuralları ve Yapısı-Determinizm
2-Bilimsel Bilgi ve Bilimsel Zihniyetin Özellikleri

Üçüncü Bölüm
Bilimsel Bilgide İki Ana Ayırım:
Doğaya İlişkin Bilimsel Bilgi-Doğa Bilimleri ve Toplumsal Alana İlişkin Bilimsel Bilgi-Sosyal Bilimler

A-Doğaya İlişkin Bilimsel Bilgiler-Doğa Bilimleri
B- Toplumsal Alana İlişkin Bilimsel Bilgiler-Sosyal Bilimler
1-Sosyal Bilimlerin Özellikleri
a) Sosyal Olayların Özellikleri Bağlamında Farklı Yaklaşımlar
aa) Sosyal Olayların, Sosyal Olgunun Yapı ve Özelliğini Toplum ve Toplulukları Bir Bütün, Bir Organizma Olarak Gören Yaklaşımlar
bb) Sosyal Olayların, Sosyal Olgunun Özelliğini Bireyden Yol Alarak Ele Alan Yaklaşımlar
b)Sosyal Bilimlerin Objektifliği Sorunsalı
2-Temel-Ana Sosyal Bilim Alanları
a)Sosyoloji
b)Tarih
c)Coğrafya
d)Antropoloji
e)Ekonomi
f)Psikoloji, Kitle Psikolojisi-Sosyal Psikoloji ve Kamuoyu

Dördüncü Bölüm
Tarihsel Süreç İçerisinde Farklı Metot Yaklaşımlar Farklı Perspektifler

A- Pozitivist Perspektif
B- Yorumlayıcı Perspektif
C- Eleştirel Perspektif
1-Marx'a Dayanan Eleştirel Perspektif
2-Eleştirel Perspektif ve Frankfurt Okulu
3-Eleştirel Perspektifin Sosyal Bilimler Metodolojisindeki Konumu ve Katkısı


Mimarlık, grafik tasarım ve sanat gibi birbirinden farklı kategorilerde yüzlerce kitap için tıklayın!
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi