Resimli Okuma Rehberleri Seti (3 Kitap)

Resimli Okuma Rehberleri Seti (3 Kitap)
 • 105,00 TL
  78,75 TL
  TRY
 • %25
 • Yayınevi

  : YEM Yayın

  Yazar

  :Kollektif

  Dil

  : Türkçe

  Barkod

  : 9789990521320

  2 iş gününde kargoya verilir

“NASIL OKUNUR?” SETİ

 

YEM Yayın’ın son yıllarda mimarlık, tasarım, kültür, sanat kitapları arasında en çoksatan kitaplar sıralamasında en üst sıralarda yer alan bu “Nasıl Okunur?” dizisi kitapları cebe sığacak kadar küçük, ama farklı konular hakkında doğru bilgiler içerecek kadar büyük olan benzersiz birer el kitabı niteliği taşıyor. Bu dizi setinde yer alan kitaplar şöyle:

 

 

BİNALAR NASIL OKUNUR? / Resimli Bina Okuma Rehberi

 

Binalar Nasıl Okunur? / Resimli Bina Okuma Rehberi, cebe sığacak kadar küçük, ama farklı konular hakkında doğru bilgiler içerecek kadar büyük olan benzersiz bir el kitabı niteliğinde. Pratik bir rehber işlevi gören kitap, ilk kez yayımlandığı 2008 yılından bu yana 15 dile çevrildi ve dünya çapında 120 binin üzerinde satış rakamına ulaştı.

Binalar Nasıl Okunur? / Resimli Bina Okuma Rehberi, Antik Yunan’dan itibaren farklı çağlara ait yapıların ayırt edici özelliklerini inceliyor; bir binayı tanımlamak ve tarihsel bağlamı içinde değerlendirmek için gerekli ölçütleri belirtiyor; açıklamalar ve zarif gravürlerle birlikte mimari üsluplar ve yapı öğeleri üzerine detaylı bir görsel mimarlık sözlüğü oluşturuyor. Binalar Nasıl Okunur? / Resimli Bina Okuma Rehberi, mimari üslupların, bina türlerinin, belirli tasarım yaklaşımları içinde biçimlenen yapı öğeleri ve malzemelerin oluşumu ve tarihsel gelişimi hakkında kısa ama açıklayıcı ipuçları veriyor. Her bölümde belirli bir yapı öğesi ele alınarak farklı coğrafyalardan örneklerle, tarih boyunca geçirdiği dönüşümlerin izi sürülüyor. Kitaptaki gravürler ise, okuyucunun anlatılanları gözünde kolayca canlandırmasına yardımcı oluyor.

 

SEMBOLLER NASIL OKUNUR? / Resimli Sembol Okuma Rehberi

 

Semboller Nasıl Okunur? / Resimli Sembol Okuma Rehberi yeryüzünde eski çağlardan günümüze sanatta kullanılan sembollerin zengin kavram dünyasını ayırt edip anlamayı amaçlayan pratik bir giriş kitabı. Farklı kültürlerin belli başlı sembollerinin anlamlarını, kökenlerini, anlatım ve tasarım biçimlerini yaratıldıkları coğrafyalara göre gruplandırarak belirli temalar çerçevesinde inceliyor. Bu küçük ve sevimli cep kitabı konuyla ilgili akla gelebilecek her türlü soruya görseller eşliğinde kısa ve öz cevaplar veren kapsamlı bir rehber.

Konunun özünü kolayca kavratan kısa açıklamalarla birlikte 500’den fazla görselin bulunduğu kitapta, okurun farklı uygarlıklara ait sanat eserleri ve tasarım nesnelerinde rastlanan sembollerin dilini çözüp verilen mesajı anlamasına yardımcı olacak çeşitli ipuçları sunuluyor. Kutsal imgeler, kimlik işaretleri ve sembolik sistemler incelenerek farklı kültürler arasında karşılaştırma yapıp benzerlikleri ve farklılıkları keşfetmesi sağlanıyor. Bu küçük ancak hacimli cep kitabı dünya üzerindeki farklı kültürlerin tarih boyunca sanat eserlerinde ve tasarım nesnelerinde kullandıkları, arketip kabul edilen sembolleri keyifle “okuyarak” kavramamızı amaçlayan bir rehber.

 

Resimler Nasıl Okunur? Anlam Yöntem Okuma Rehberi

 

YEM Yayın’ın, büyük beğeni toplayan ve dünya çapında yüz binlerce adet satılan Binalar Nasıl Okunur? ve Semboller Nasıl Okunur? adlı kitapların ardından dizisinin üçüncü kitabı Resimler Nasıl Okunur? da raflardaki yerini aldı.

 

Batı Avrupa’da özellikle Rönesans sonrasında hızla gelişen resim sanatının tarihini, teknik gelişimini ve resimlerin ifade ettiklerini, farklı türden 50’den fazla tanınmış örnek üzerinden, ayrıntılı anlatımlarla öğrenmeye ne dersiniz?

 

Bu son derece kullanışlı cep kitabı, dünya çapında tanınmış çok sayıda sanat yapıtı ve onların ilgi uyandıran öyküleri aracılığıyla Batı Avrupa resim geleneğine kapsamlı bir bakış olanağı sunan pratik bir rehber niteliğinde. Resimler Nasıl Okunur?’da sunulan yapıtların her biri, çözümlendiğinde güzelliklerini ve içsel niteliklerini daha etraflıca değerlendirebilmemizi ve resimleri genel olarak nasıl okuyacağımızı anlamamızı sağlayan sanatsal dilbilgisinin çeşitli noktalarını öne çıkarıyor. Resimlerin ayrıntılı olarak incelemesinin ötesinde kitabın sonunda yer verilen “açıklamalı sözlük” ile de belli başlı kavramların anlamları okuyucuya sunuluyor.

 

Resimler Nasıl Okunur? bilgilendirici yorumlar eşliğinde sunduğu bir dizi resimle okurlara resim sanatına dair bilgilerini hızlıca geliştirme olanağı sağlıyor. Ayrıca çeşitli resimleri daha yakından inceleme, bunların öykülerini ve yapım yöntemlerini keşfetme fırsatı sunuyor. Kitap, okurların her türlü resimden keyif alabilmeleri için bilgi ve becerilerini artırarak resim sanatını anlamalarına ve deneyimlemelerine katkı sağlıyor.

 

Kitabı kaleme alan sanatçı ve yazar Liz Rideal, ilk bölümde bizi resmin beş temel bileşeni (şekil ve resim yüzeyi, boya ve malzeme, komposizyon, üslup ve teknik, işaretler ve semboller) ile tanıştırıyor. İkinci bölümde ise tanınmış 50 yapıtı detaylı bir şekilde çözümleyerek resmin beş önemli teması olan portre, manzara, öyküleme, natürmort ve soyut resme genel bir giriş yapmamızı sağlıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mimarlık, grafik tasarım ve sanat gibi birbirinden farklı kategorilerde yüzlerce kitap için tıklayın!

 

 

 

SEMBOLLER NASIL OKUNUR ? 

 

Hepimiz sanatın duyusal ve estetik olarak çekici niteliklerinden zevk alabiliriz; ayrıca hepimiz sanatın büyüleyici, haz verici, sarsıcı ve yanı sıra bunaltıcı, şok edici ve tiksindirici gücünü tecrübe etmişizdir. Ancak bir sanat eserinin yüzeyinin altında yatana bakmadıkça ve bu yolla neye bakmakta olduğunuzu anlamadıkça, göreceğiniz şey bir resmin ancak küçük bir kısmıdır. Zira sanat daha çok semboller yoluyla iletişime geçer ve her sembol başka bir şeyi temsil eder.

İpuçlarını yakalamak ve sanatçıların resimlerinde ve el yapımı nesnelerinde kodladıkları sembolik kaynaklar arasında bağlantı kurmak, anıştırmaların ve gizli anlamların o zengin diyarına açacaktır gözlerinizi. Zira sembolizmin kadim gücünden yararlanarak hem sanatçı hem izleyen, insan ruhunun en derinlerine inebilmek için, sanatsal üretim araçları ve kültürel uzlaşımların getirdiği kısıtlamaların çok ötesine seyahat etme olanağı bulur.

Bu kitaptaki sembolik imgeler sırasıyla kutsal semboller, kimlik sembolleri, sembolik sistemler ve bazı örneklerde de alegorik semboller başlıkları altında, hem tematik hem de coğrafi olarak düzenlendi. Ne ki bazı sembollerin bu sınırları aşması, dolayısıyla da birden fazla kategoride yer alması –insan bilincinin ve kültürünün karmaşıklığının bir delili olarak– dikkat çekicidir.

Bazı sembollerin –örneğin renklerin ya da bazı kuşlar ve hayvanların temsil ettiği niteliklerin– pek de açıklamaya ihtiyacı yoktur, zira bunlara içgüdüsel düzlemde tepki veririz. Hakikaten de psikanalist Sigmund Freud ve Carl Gustav Jung’un çığır açıcı çalışmaları ışığında biliyoruz ki, insan zihni sembollerle düşünmek ve iletişim kurmak üzere donanmıştır ve sembollerin, özellikle de arketiplerin dili zaman ve uzamı aşar. O nedenle, elinizdeki kitapta göreceğiniz birçok sanat eseri ve onlarla bağlantılı olarak tartışılan birçok sembolik detay, sembolizmin gerçekten de kadim ve evrensel bir dil olduğunu kanıtlamaktadır.

Bununla beraber, yeryüzünde farklı uygarlıklar, inançlar, topluluklar ve kültürler ortaya çıkıp gelişmiş, böylece her biri, kutsal kavramları, bireysel ve kolektif kimliklerin farklı yönlerini, soyut teorileri ve fikirleri tasvir ve ifade etmek yoluyla kendisine ait sembolik bir kelime dağarcığı geliştirmiştir. Bu kitap sembollerin gramerini ve sembolizmi, her dönemden ve kıtadan bir dizi muhteşem sanat eserine referansla özetleyerek, Oscar Wilde’ın sözleriyle, sanatın nasıl “aynı anda hem yüzey hem de sembol” olduğunu büyüleyici bir şekilde kavramamızı sağlamaktadır. 

 

BİNALAR NASIL OKUNUR ?

 

Çoğumuz her gün yüzlerce binanın önünden geçeriz. Bu binaların bazılarının farklı ya da özel olduğunu kolayca fark ederiz. Peki ama ne bakımdan farklıdırlar? Ne zaman ve niçin inşa edildiler? Elinizdeki kitap bu soruların yanıtlarını bulmanıza yardım edecek ve binaları anlamak için gereksinim duyduğunuz becerileri edinmenizi sağlayacak. Binanın tamamını ve bağımsız parçalarını gösteren gravürleri kullanarak, Antik Yunan’dan günümüze kadar gelen her çağa ait yapının anahtar özelliklerini tanımayı öğreneceksiniz.

Bina yapma sanatı olarak mimarlığın kendine ait bir dili vardır ve binaları okumak tıpkı herhangi bir dilde okuma yapmak gibidir: Başlamak için temel bileşenleri anlamamız gerekir, ama bir kere dilin yapısını kavradınız mı her şeyi okuyabilirsiniz.

Mimarlığın gramerini oluşturan üç anahtar konu vardır: Çağa bağlı üsluplar, farklı bina türleri ve yapı malzemeleri. Bunların tamamı binanın görünümünü son derece etkiler. Bu nedenle kitapta her birine bir bölüm ayrılmıştır. Bu ‘gramatik’ yapı içinde, binanın bağımsız parçalarına ait sütun, şömine, çatı, merdiven, pencere ve kapı gibi elemanları kapsayan bir mimari vokabüleri (sözcük dağarcığı) mevcuttur. Dekoratif bezeme de bu vokabülerin önemli bir parçasıdır. Kitapta yine bunlara ait ayrı bölümler bulunmaktadır. Ancak sizin de fark edeceğiniz üzere; üslup, bina türü ve malzemelerin gramatik yapısı tutarlı bir çerçeve sağlamakta, her bağımsız parça bunun içine girmektedir.

Bir binayı okumak

Özel detaylara girmeden önce mimari dilin öğelerinin birbirini nasıl tamamladığını gösteren bir örneğe bakalım. Burada gösterilen iki bina üzerinde düşünün. Ne olduklarına veya nerede bulunduklarına takılıp kalmayın; sadece benzerliklerine ve farklılıklarına dikkat edin. Farklılıkların ne olduğu açık: Soldaki Hephaistos Tapınağı uzun ve alçakken, sağdaki St. Pancras Kilisesi’nin ortasında yüksek bir kule var. Biraz daha yakından bakınca benzerlikler ortaya çıkmaya başlar: Kilisedeki detaylandırma daha hafif ve incelikli olmakla birlikte, özellikle kilisenin üçgen bir alınlıkla tamamlanan altı sütun dizisi ile tapınağın cephesi birbirine çok benzer. Bu bir tesadüf değildir. 19. yüzyılın başlarında inşa edilen kilise Yunan Yeniden Canlandırma üslubundadır. Dolayısıyla detayları kasıtlı olarak bir Antik Yunan tapınağını taklit eder. Kitabı bitirdiğinizde bu gibi karşılaştırmaları kolaylıkla yapabiliyor olacaksınız.

SEMBOLLER NASIL OKUNUR? 

İÇİNDEKİLER

Başlangıç                                              

 

Semboller ve Sembolizm                      

Sembollerin Grameri                          

 

SEMBOLLER                                     

Afrika                                                 

Amerika                                             

Asya                                                   

Avrupa                                             

Okyanusya                                       

 

Sözlük                                              

Kaynakça                                          

Dizin                                                

Teşekkürler

 

BİNALAR NASIL OKUNUR?

İÇİNDEKİLER

 

Giriş                                              

Bina Türleri                                 

Üslup Bilgisi                               

Malzemeler                                 

Sütunlar ve Sütun Başlıkları       

Kemerler                                     

Çatılar ve Kalkan Duvarları       

Tonozlar                                    

Kubbeler                                   

Kuleler                                      

Kapılar ve Saçaklar                   

Pencereler                                 

Merdivenler                              

Bacalar ve Şömineler                

Bezeme   

Sözlük                                       

Dizin                                         

Teşekkürler                             

 

YEM | Facebook YEM | Twitter YEM | Linkedin