İzmler: Sanatı Anlamak

İzmler: Sanatı Anlamak
 • 40,00 TL
  36,00 TL
  TRY
 • %10
 • Yayınevi

  : YEM Yayın

  Yazar

  :Stephen Little

  Baskı No

  : 5

  Baskı Tarihi

  : Ağustos 2016

  Sayfa Sayısı

  : 159

  Baskı Tipi

  : Karton

  Dil

  : Türkçe

  Çevirmen

  : Derya Nüket Özer ( Söyleşi )

  Barkod

  : 9789758599752

  3 iş gününde kargoya verilir

İlginizi çekebilecek ürünler

İzmler Sanatı Anlamak, ilk baskısında da olduğu gibi, geniş bir yelpazede sanattaki "izm"leri içeriyor. Rönesans "izm"lerinden (Klasikçilik, Hümanizm vb.)
Minimalizm ve Gelecekçilik gibi çok daha modern "izm"lere kadar sanat tarihini biçimlendiren bütün önemli akımları tanımak için ideal bir başlangıç.
Her akıma ayrılan iki sayfada söz konusu akımla ilgili bir giriş bilgisi, akımın başlıca sanatçıları, bir anahtar sözcük listesi, akımı tanıtan bir metin, akımın özelliklerini yansıtan başlıca yapıtlar ve bir ya da ikisinin fotoğrafı ve tanıtımı, gezilmesi önerilen müzeler/galeriler ve tanıtılan akımla benzerliği ya da bütünüyle karşıtlığı olan öteki akımların listesi yer alıyor.
İzmler Sanatı Anlamak sanat yapıtlarını izlemekten, müzeler ve galerilerde dolaşmaktan hoşlananların mutlaka yanlarında bulundurması gereken bir el kitabı.

 

Stephen Little Hakkında

 

Stephen Little, Courtauld Enstitüsü'nde eğitim gördü.Halen Royal Academy web sayfası editörlüğünü yürütmekte ve çeşitli sanat dergilerinde yazıları yayımlanmaktadır.

200'ü aşkın renkli fotoğraf


Mimarlık, grafik tasarım ve sanat gibi birbirinden farklı kategorilerde yüzlerce kitap için tıklayın!

ÖNSÖZ

 

İZMLER - SANATI ANLAMAK, okuyucunun Batı sanatının erken Rönesans’tan günümüze gelen tarihini biçimlendiren akımlarının büyük bir bölümü ile tanışmasında yardımcı olmayı amaçlıyor. Bütün akımların kapsamlı bir özetini olmasa da en önemlilerini sunuyor. Dört tür “izm” tanımlanıyor. Bu tanımlar anlaşıldıktan sonra kitaptan çok daha fazla keyif alınacak ve sanat tarihinin nasıl biçimlendiği, sanatçılar, eleştirmenler ve tarihçiler tarafından nasıl tartışıldığına ilişkin bir fikir oluşacak. Bazı akımlar sanatçılarla açıklanırken, diğerleri daha sonradan tarihçiler tarafından tanımlanmış. Bir başka grup yaygın sanatsal eğilimleri kapsarken, bir diğeri ise sanatın ötesine, kültürün öteki alanlarına uzanan geniş akımların parçaları.

Kitaba başlamadan önce bazı sanat akımlarının ve sanatçıların birden çok akıma, bazılarınınsa hiçbirine bağlı olmadığını akılda tutmakta yarar var. İzm’ler her zaman değişmez kategoriler değildir ve her birinde bir akım çevresinde toplanmış sanatçılar arasında belirgin farklılıklar yaratan gelişmeler, değişimler ve anlaşmazlıklar ortaya çıkar. Bir akımla ilgili hiçbir tanımlama tam doğru ve kesin olamaz. Bu nedenle, her zaman bir akımın ne kadar özel olduğunu ya da bir sanatçı veya yapıtın bu akımla ilgisinin ne olduğunu (veya ne olmadığını) sormak gereklidir.

Bazen, bir akımın ne olmadığını ya da neye karşı olduğunu söyleyerek tanımlamak onun ana özelliklerine ilişkin basit bir tanım vermekten daha kolaydır. Bazı izm’ler son derece tanımlıdır, bazıları ise belirsiz. Akımlar üzerine düşünmek ayrıntılar ve genellemeler arasında gidip gelme, belki süreç boyunca yanıtların yerine soruları koyma rahatlığına ulaşmanızı gerektirir. Bazı izm’ler sundukları yanıtlarla olduğu kadar ortaya koydukları sorularla da tanımlanır. Neden Kübistler kolajdan hoşlanırlardı? Bunun bir nedeni sanat yapıtının düşey düzlemi ile masaüstünün yatay düzlemini birbiri içine geçirebilme olanağını sunmasıydı; işte böylece Kübizm’in tanımına yardımcı olacak bir noktaya ulaşmış oldunuz. Kübizm, bizim yatay ve düşey yüzeylere ilişkin algımız (ve yanlış algımız) ile oynar ve bunu gerçekleştirmek için kolajı kullanır. 19. yüzyıla kadar sanatçılar “İzlenimcilik” ve “Doğalcılık” gibi kendilerini tanımlayan izm’lerde bir araya gelmiyorlardı. 20. yüzyılla ve Modernizm’in görünmeye başlamasıyla birlikte çoğu sanatçı meslek yaşamlarının bir anında belirli bir sanatsal akım olarak bir izm’i tanımlama ve biçimlendirme sürecine dahil oldu. Bu eğilim 21. yüzyılda da sürmesine karşın bugün sanatçılar, izm’lerin moda karşısında çok kolaylıkla yenik düşebileceği korkusuyla yapıtlarını bir izmle ilişkilendirme konusunda çok daha gönülsüzler.

İÇİNDEKİLER

 

RÖNESANS

Rönesans 

Uluslararası

Gotik  

Klasikçilik 

Sekülarizm  

Anıtsalcılık 

Hümanizm 

İdealizm  

Perspektifçilik  

Yanılsamacılık  

Doğalcılık  

Maniyerizm  

BaroK ve RoKOKO

Barok  

Alegoricilik  

Barok Klasikçiliği  

Pietizm  

Mezhepçilik  

Jestçilik  

Duygusalcılık  

Caravaggioculuk  

Mutlakçılık  

Rokoko  

Akademizm  

Yeni-Klasikçilik 

 

19. YÜZYIL

19. Yüzyıl  

Romantizm 

Oryantalizm  

Ortaçağcılık 

Ön-Raffaelloculuk 

Gerçekçilik 

Materyalizm  

İzlenimcilik  

Yeni-İzlenimcilik  

Sezession  

Estetikçilik  

Simgecilik

Ard-İzlenimcilik  

 

MODERNİZM

Modernizm  

Fovizm  

Primitivizm  

Dışavurumculuk  

Kübizm  

Gelecekçilik  

Dadacılık  

Süprematizm  

Yapımcılık

Rus ve Uluslararası 

Yeni-Plastikçilik 

Gerçeküstücülük 

Uzamsalcılık  

Soyut

Dışavurumculuk

Toplumsal Gerçekçilik  

 

Post-Modernizm

Post-Modernizm 

Kavramsalcılık  

Yeni-Kavramsalcılık  

Yeni-Dışavurumculuk  

Minimalizm  

Duyumculuk  

 

REFERANSLAR

İçindekiler

Okuma

Kılavuzu

Sanatçılar

Dizini 

Terimler

Sözlüğü  

Kronolojik

Tablo 

Müzeler

Fotoğraf

Kaynakçası

 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi