İzmler: Modern Sanatı Anlamak

İzmler: Modern Sanatı Anlamak
 • 40,00 TL
  36,00 TL
  TRY
 • %10
 • Yayınevi

  : YEM Yayın

  Yazar

  :Sam Phillips

  Baskı No

  : 1

  Baskı Tarihi

  : Şubat 2016

  Sayfa Sayısı

  : 160

  Baskı Tipi

  : Karton

  Dil

  : Türkçe

  Çevirmen

  : Derya Nüket Özer

  Barkod

  : 9786054793495

  3 iş gününde kargoya verilir

İlginizi çekebilecek ürünler

İZMLER: MODERN SANATI ANLAMAK

 

İzmler: Modern Sanatı Anlamak, modern sanata ilgi duyan okurlar için bir başucu kitabı olma niteliği taşıyor. Bu temel modern sanat rehberi, 19. yüzyıl sonundan günümüze sanatı biçimlendiren belli başlı bütün akımları, gruplar, üsluplar, okullar ve sanatçılar hakkında verdiği bilgiler ışığında açıklıyor.

Kitapta, İzlenimcilikten başlayarak her modern sanat akımı, kısa bir özet, başlıca sanatçıların ve anahtar sözcüklerin listesi, derinlikli bir analiz, akımı örnekleyen sanat yapıtlarından resimler içeren, izlenmesi kolay bir formatta ele alınıyor. Savaş öncesi Kübizmi ve savaş sonrası Soyut Dışavurumculuğundan 21. yüzyılın Sokak Sanatına kadar modern ve çağdaş sanatın tarihi, birbiri ardına gelişen akımlar üzerinden irdeleniyor. Gerçeküstücülük ve Pop Art gibi ünlü “izm”ler, daha az tanınan Orfizm, Fluxus ve Yeni Dışavurumculuk gibi avangard akımlarla yan yana yer alıyor.

Sanatseverler ve öğrenciler için merak uyandırıcı ve bilgi verici bir rehber olan bu kitap aynı zamanda modern ustalar Claude Monet, Pablo Picasso ve Andy Warhol’dan Damien Hirst, Jeff Koons ve Banksy gibi güncel sanat yıldızlarına kadar son 150 yılın en önemli görsel sanatçılarının tümünü belli bir bağlam içine oturtuyor.

 

“İzm’ler Modanın Gelgitlerine Karşı Koyamazlar”

Kitabın yazarı Sam Phillips’in, kitapta yer verdiği sanatçılara ve akımlara ilişkin görüşleri şu şekilde özetlenebilir:

“20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başında sanatçılar, kendi yapıtlarını tanımlarken onların benzersizliğini ve çok yönlü anlamlarını vurgulama gayretiyle, izm’leri kullanmamayı tercih ettiler. İzm’ler modanın gelgitlerine karşı koyamazlar. Örneğin Vortisizm yaklaşık bir yıl içinde tarih oldu, ancak 21. yüzyılda yapılan yayınlar ve sergiler onun kışkırtıcı fikirlerine duyulan ilgiyi canlandırdı. Sentezcilik ve Orfizm sırasıyla Simgecilik ve Kübizmin varyasyonlarıydı, ama sanat tarihi açısından ilginç olsalar da hiçbir zaman aynı yaygın tanınırlığa ulaşamadılar. Bir izm popülerleştikçe, onunla çelişenin popülerliği azalacağından, izm’ler eski izm’lere tepki olarak doğdular. Sanatçılar açısından Zeitgeist’ı yakalamadıkları için buraya alınmayan, kolektifler veya eleştirmenler tarafından isimlendirilmiş birçok izm vardır. Yakın bir örnek, Fransız yazar ve küratör Nicholas Bourriaud’nun 21. yüzyılın başındaki sanat için kullandığı “Altermodernizm” terimidir.

Kitapta yer alan sanatçılar mutlaka belirli bir izm’in temsilcisidir. Dolayısıyla bazı önemli uygulamacılar nispeten bir akımın dışındaysalar (örneğin ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo Gerçeküstücülükten etkilenmiş olmasına karşın akımı temsil etmediği için) buraya alınmadılar…”

YEM Yayın’ın “İzmleri Anlamak” dizisinde daha önce, sanat tarihini biçimlendiren bütün önemli akımları tanımak için ideal başucu kitabı olan İzmler: Sanatı Anlamak (4. baskı) ve mimarlık tarihine yön veren bütün önemli akımları anlamak için pratik bir rehber niteliği taşıyan İzmler: Mimarlığı Anlamak (3. baskı) adlı kitapları yayımlanmıştı.

 

 

 

Yazar Hakkında

Sam Phillips, Royal Academy of Arts Magazine’in eski yardımcı editörü ve The Art Guide: London’ın yazarı. Halen Frieze’in editörüdür, ayrıca Time Out, i-D Magazine ve The World of Interiors dergilerine katkıda bulunmaktadır.

 


Mimarlık, grafik tasarım ve sanat gibi birbirinden farklı kategorilerde yüzlerce kitap için tıklayın!

GİRİŞ

 

Modern sanat başka herhangi bir alanda rastlanmayacak kadar izm’lerle biçimlenmiştir: farklı sanatçıların pratiği açısından kategoriler oluşturan akımlar, eğilimler, üsluplar veya okullar. Kitap bu sınıflandırmalardan kullanımı en yaygın olanlara ulaşmayı sağlayan bir rehberdir.

19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında sanatçı grupları kendilerini tanımlamak için izm adları türettiler ve yapıtlarını diğerlerinden ayıran şeyin ne olduğunu açıklamak için beraberinde manifestolar yazdılar. Sanatları sınıflandırıldıktan sonra kamu ve eleştirmenler tarafından kabul edilmeleri hız kazandı. Bazen eleştirmenler, akım ünlü olursa kendilerinin de ilelebet aynı rüzgârla anılacak olmasının getireceği menfaat icabı bu etiketleri ortaya attılar. Ancak bazı sanatçılar ilişkilendirildikleri izm’le aralarına mesafe koydular. Çünkü izm’ler doğaları gereği indirgeyicidir; üç harfli bir son ek, karmaşık sanat yapıtlarını ve sanatçıları tek bir sözcüğe sıkıştırır.

20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başında sanatçılar, kendi yapıtlarını tanımlarken onların benzersizliğini ve çok yönlü anlamlarını vurgulama gayretiyle, izm’leri kullanmamayı tercih ettiler.

İzm’ler modanın gelgitlerine karşı koyamazlar. Örneğin Vortisizm yaklaşık bir yıl içinde tarih oldu, ancak 21. yüzyılda yapılan yayınlar ve sergiler onun kışkırtıcı fikirlerine duyulan ilgiyi canlandırdı. Sentezcilik ve Orfizm sırasıyla Simgecilik ve Kübizmin varyasyonlarıydı, ama sanat tarihi açısından ilginç olsalar da hiçbir zaman aynı yaygın tanınırlığa ulaşamadılar. Bir izm popülerleştikçe, onunla çelişenin popülerliği azalacağından, izm’ler eski izm’lere tepki olarak doğdular. Sanatçılar açısından Zeitgeist’ı yakalamadıkları için buraya alınmayan, kolektifler veya eleştirmenler tarafından isimlendirilmiş birçok izm vardır. Yakın bir örnek, Fransız yazar ve küratör Nicholas Bourriaud’nun 21. yüzyılın başındaki sanat için kullandığı “Altermodernizm” terimidir.

Kitapta yer alan sanatçılar mutlaka belirli bir izm’in temsilcisidir. Dolayısıyla bazı önemli uygulamacılar nispeten bir akımın dışındaysalar (örneğin ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo Gerçeküstücülükten etkilenmiş olmasına karşın akımı temsil etmediği için) buraya alınmadılar.

Bu kitap kapsamlı bir özet değil; bir başka kitapta başka izm’ler ve burada bulunan izm’leri temsilen başka sanatçılar seçilebilir. Kitapta yer alan iki izm, Yerleştirme Sanatı ­ve Sansasyonalizm, sanat dünyasında yaygın olarak kullanılan terimler değil; burada bir tip sanatı ezcümle özetlemek için bu adlar verildi. Akımların başlangıç ve bitiş noktaları yoruma açık olduğundan kitabın kronolojisi için de bir uyarı gerekiyor. Bazı on yıllık dönemlerde, özellikle 1960’larda, çok çeşitli farklı tarzlar aynı zamanlarda boy gösterdi, dolayısıyla bunların art arda sıralanışı sorgulanabilir. Ayrıca İzlenimcilik ve birçok eski akım günümüzde hâlâ yaygın olarak uygulanmaktadır. Kitap bir akımın en üretken ve etkili olduğu ana döneme odaklanmaktadır.

 

DÖRT TİP “İZM”

1. GÖRSEL SANATLAR İÇİNDE BİR EĞİLİM (Örneğin Primitivizm, Müdahalecilik)

Bu akımlar görsel sanatlar içindeki geniş eğilimleri işaret eder. Örneğin Müdahalecilik, önceden var olan nesneler ve yapılar üzerinde değişiklik yapma eğilimidir. Kendilerine “Müdahaleciler” denen herhangi bir kolektif yoktur ama yapıtlarında bu eğilime rastlanan birçok farklı sanatçı vardır. Bunlar kapsayıcı terimlerdir ve sanatı geniş bir dönem içinde tanımlayabilirler.

 

2. GENİŞ BİR KÜLTÜREL EĞİLİM (Örneğin Varoluşçuluk, Postmodernizm)

Kitaptaki akımların tamamı yalnızca görsel sanatlarla ilişkili değildir. Bazıları mimarlık ve sinema gibi farklı disiplinlerle ilintilidir. O nedenle, bu akımlar içinde yer alan görsel sanatçıların geniş bir kültürel eğilimin parçası olarak çalıştıkları düşünülebilir. Bu akımların bazıları, Fransız düşünür Jean-Paul Sartre’ın geliştirdiği Varoluşçuluk gibi etkili felsefi kavramlarla bağlantılıdır. Simgecilik ve Fütürizm gibi başkaları da resim ve heykele doğru yayılmadan önce edebiyatta özel bir yere sahipti.

 

3. SANATÇI TANIMLI AKIM (Örneğin Rayonizm, Soyut Dışavurumculuk)

Bu, kitaptaki en yaygın izm tipidir. Uygulamalarını tanımlamak için ya kendi kendilerine bir isim veren ya da bir eleştirmen tarafından o sıralarda önerilen

bir isme sahip olan avangard sanatçı gruplarını kapsar. Çoğu kez sanatçıların ortak hedeflerinin ve süreçlerin açığa kavuşturulduğu bir manifesto veya bildiriye sahip olduklarından, bu akımlar genel olarak tanımlanması en kolay olanlardır. Eleştirmenler tarafından belirli bir izm’le birlikte anılan bazı sanatçılar kendilerine vurulan bu yaftayı reddetmiş olsalar da sanatlarının tanımlayıcısı olarak yaygın kullanımı sürmüştür.

 

4. GERİYE DÖNÜK ADLANDIRMALAR (Örneğin Ard-İzlenimcilik, Presizyonizm)

Modern çağda eleştirmenler bir akıma, billurlaşmaya başladığı ilk anda bakıp bir izm yakıştırmakta çabuk davransalar da, akımlar bazen anahtar yılları geride kaldıktan ve bir bağlama oturtulabildikten sonra, ancak geçmişe bakılarak açıkça kavranabilir. Ard-İzlenimcilik, Vincent van Gogh gibi, akımla birlikte anılan sanatçılar hayata veda ettikten sonra, 1910’dan itibaren kullanılmaya başlandı. Bunlar yararlı sanat tarihi terimleridir ama olay sonrası ortaya çıktıklarından tartışmalı olmaları olasıdır.

İÇİNDEKİLER

 

MODERN SANATIN DOĞUŞU

İzlenimcilik  

Yeni İzlenimcilik  

Simgecilik   

Sentezcilik   

Ard-İzlenimcilik   

Sezession   

 

20. YÜZYIL BAŞI

Modernizm  

Fovizm   

Dışavurumculuk  

Primitivizm

Kübizm   

Fütürizm  

Orfizm   

Rayonizm   

Vortisizm­­­   

Süprematizm   

Konstrüktivizm   

Dadaizm   

Yeni Plastisizm   

Bauhaus   

Presizyonizm   

Paris Okulu   

Neue Sachlichkeit   

Gerçeküstücülük   

Toplumsal Gerçekçilik

Somut Sanat   

 

20. YÜZYIL ORTASI 

Varoluşçuluk   

Taşizm   

Soyut Dışavurumculuk

Bulaşık Teknesi Gerçekçiliği

Kinetisizm

Yeni Dadaizm

Yeni Gerçekçilik

Pop Art

Op Art

Resimsel Soyutlama Sonrası

Minimalizm

Kavramsalcılık

Performans Sanatı

Fluxus

Süreç Sanatı

Arte Povera

Arazi Sanatı

Video Sanatı

 

20. YÜZYIL SONU

Postmodernizm  

Fotogerçekçilik

Londra Okulu

Yeni Dışavurumculuk

Neo-Pop

Yeni İngiliz Heykeli

Sansasyonalizm

Yerleştirme Sanatı  

 

21. YÜZYIL   

Müdahalecilik  

Sokak Sanatı  

Enternasyonalizm  

 

REFERANSLAR

Giriş

Okuma Kılavuzu

Sanatçılar Dizini

Terimler Sözlüğü

Kronolojik Tablo

Müzeler

Fotoğraf Kaynakçası

 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi