Çağdaş Peyzaj Mimarisinden Detaylar

Çağdaş Peyzaj Mimarisinden Detaylar
 • 60,00 TL
  54,00 TL
  TRY
 • %10
 • Yayınevi

  : YEM Yayın

  Yazar

  :Virginia Mcleod

  Baskı No

  : 1

  Baskı Tarihi

  : Eylül 2012

  Dil

  : Türkçe

  Çevirmen

  : Burcu Karabaş Temiz

  Barkod

  : 9789944757751

  3 iş gününde kargoya verilir

İlginizi çekebilecek ürünler

Çağdaş Peyzaj Mimarisinden DetaylarBir peyzajı benzersiz, peyzaj mimarını ayırt edici kılan tasarımdaki detaylardır. Çağdaş Peyzaj Mimarisinden Detaylar, 2001’den günümüze peyzaj tasarım projelerinde karşımıza çıkan detay çözümlerindeki genel eğilimler üzerine bir çalışmayla birlikte, çağdaş peyzaj mimarlığının gelişiminde detayların sahip olduğu teknik ve estetik önemin bir analizini içeriyor. Dünyanın önde gelen peyzaj mimarlarının yer aldığı kitap, son yıllarda gerçekleştirilmiş 40 etkili peyzaj tasarımını, “Parklar, Kültürel, Kentsel ve Kıyı” olmak üzere dört başlık altında inceliyor. Her proje renkli fotoğraflar, vaziyet planları, planlar, kesitler ve görünüşlerin yanı sıra çok sayıda sistem kesiti ve konstrüksiyon detayıyla birlikte sunuluyor. Ayrıca her projenin betimleyici bir metni, ölçekli çizimlerine eşlik eden açıklayıcı notları ve fotoğraf altyazıları bulunuyor. Projeler, açık ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmiş dört sayfa üzerinde yer alıyor.

Çağdaş Peyzaj Mimarisinden Detaylar, mimarlar, mühendisler, peyzaj mimarları ve kentsel tasarımcıların yanı sıra peyzaj tasarımına ilgi duyanlar için mükemmel bir başvuru kaynağı. Ayrıca mimarlık ve peyzaj mimarlığı öğrencilerinin çağdaş peyzaj tasarımının başarılı örneklerini çözümleyip kendi tasarım çalışmalarını geliştirmelerine yardımcı olacak çok kapsamlı bir referans kitabı.

Çağdaş Peyzaj Mimarisinden DetaylarVirginia McLeodÇeviri: Burcu Karabaş TemizEditör: Bahar DemirhanYEM YayınEylül 2012190 sayfa, karton kapak25x29 cm

Mimarlık, grafik tasarım ve sanat gibi birbirinden farklı kategorilerde yüzlerce kitap için tıklayın!

ÖNSÖZ

 

Çağdaş Konut Mimarisinden Detaylar’a eşlik eden bu kitap, çağdaş peyzaj mimarlığının detaylarını göstermeyi amaçlıyor. Projelerin neye göre seçildiği kitabın adından da anlaşılıyor zaten. Her ne kadar çoğu, geleneksel peyzaj kategorileri olan park ve bahçe türüne girse de, kitapta tanıtılan projelerin tamamı, onları salt bitki ağırlıklı olmaktan çıkaran mimari bileşenler içeriyor. Peyzajın, en yoğun kentsel bağlamda bile, yapılı çevreyle olan günlük etkileşimimizi pekiştirdiği yadsınamaz. Yine de, kentsel çevrelerde anlamlı peyzajlar yaratma stratejilerinin en iyi ihtimalle sonradan akla gelmesi, en kötü ihtimalle ise, binaların çevresinde ve arasında kalan alanları boş, işlevsiz ve hatta tehlikeli yerler halinde bırakması, sıkça karşılaşılan bir durum. Peyzaj mimarları ve plancıların, hatta bina ve peyzaj projesi sipariş eden işverenlerin, kontrolsüz kentsel büyümenin yol açtığı sorunları ve bunun bir kentsel nitelik olarak peyzajda yol açabileceği tahribatı göz ardı ettiği

çok açık.

Buradaki projeler ise peyzaj tasarımının nasıl olabileceğine ve olması gerektiğine ilişkin örnekler sunuyor. Tasarımların hemen hepsi kentsel çevrelerde yer alıyor; örneğin Edouard François’nın Paris’in en yoğun kentsel bağlamlarından birinde konumlanan ve binanın kendisini

bir düşey peyzaj uygulama alanı olarak tanımlayan Çiçek Kulesi ya da PWP Landscape Architecture’ın Dallas’ın kent merkezinde, çevredeki gökdelenlere yanıt verecek şekilde tasarladığı Nasher Heykel Merkezi Bahçesi gibi. Daha geleneksel diyebileceğimiz açık alanlar içinde yer alan diğer projelerde ise, etkisi ve kullanılabilirlik düzeyi yüksek çevreler yaratacak mimari unsurlar kullanılıyor.

Bu kitap, tüm bu farklı projelerin merdivenler, zemin kaplamaları, su öğeleri gibi mimari bileşenlerini meydana getiren detaylara ve elbette bu unsurların tüm bitkilendirme tipleriyle nasıl etkileşime girdiğine odaklanıyor. Konstrüksiyon detayları, peyzaj mimarlığının, en az dış görünüş ve plan kadar vazgeçilmez bir parçası. İster görünmez olması için gizli, isterse de sıradışı karmaşıklığını sergilemesi için görünür kılınmış olsun, bir peyzajın kalitesini ve karakterini detaylar belirler. İyi detaylandırma, malzemelerin ve farklı peyzaj elemanlarının birleşimine ve bir malzemenin yön değiştirdiği noktaya gösterilecek özenin en yüksek düzeyde olmasını gerektirir. Bir peyzajı oluşturan sayısız parça, detaylar yoluyla bir araya gelerek bir bütün oluşturur – birleşimler, bağlantılar, ekler, açıklıklar ve yüzeyler teknoloji ve yeniliğin bir araya gelmesiyle anlamlı bir peyzaja dönüşür.

Kitaplarda, dergilerde ve internette peyzajın fotoğraflarla anlatılmasına alışkınız; etkileyici görseller ikiboyutlu peyzaj anlatımının odağında olmayı sürdürüyor. Peyzaj projesinin nasıl işlediğinin daha iyi anlaşılması için görsellerin yanında vaziyet planının da verilmesi gitgide yaygınlaşıyor. Vaziyet planları, mekânların dizilimini, arazi ölçeğini ve mekânın kapladığı alanı kavrarken bize elbette fazlasıyla yardımcı olur. Ancak bir döşeme, çardak, havuz, bitki tarhı vs kesitini meydana getiren elemanları, plana ya da fotoğrafa (yanında kesit verilmiş dahi olsa) bakarak anlayamayız. Bunun için bir konstrüksiyon detayı gerekir. Bu kitap, okuyucunun peyzajın gerçek işleyişini kapsamlı bir şekilde kavraması için fotoğraf, vaziyet planı, plan, kesit, görünüş ve detayları bir araya getiriyor.

Peyzaj mimarları, detay çizimlerini özellikle peyzajın iç işleyişini ortaya çıkarmak için hazırlar – elbette bu detaylar, öncelikle elemanları bir araya getirmek için uygulayıcılar tarafından kullanılır. Ancak okuyucular, mimarlık yayınlarında detayları, yani bir peyzajın bileşenlerinin nasıl bir araya getirildiğini gösteren “gerçek” anlatımları inceleme şansına nadiren sahip olur. Elinizdeki kitap bu eksikliği gidermeyi amaçlıyor ve çağdaş peyzaj mimarlığının en etkileyici 40 örneğinin iç işleyişine ilişkin bir rehber sunuyor. Okuyucunun daha önce görünmez olanı görmesini sağlıyor. Detaylar, söz konusu projenin sadece “röntgen”ini çekmekle kalmıyor, aynı zamanda peyzaj projesini hayata geçiren mimar ve sanatçıların tasarım süreçlerini kavrama imkânı da veriyor.

Bir peyzajın bileşenlerinin nasıl bir araya geldiğini gösteren, bazen sayısı yüzleri bulabilen çizimlerin neredeyse %95’ini detaylar oluşturur. Detaylar, peyzaj mimarlarının uygulayıcılara, mühendislere ve yapım sürecindeki diğer aktörlere amaçlarını aktarmak için kullandıkları araçlardır. Ayrıca, inşa edilen mekânın her birleşimi ve bağlantısını grafiklerle anlatmak zorunda olan peyzaj mimarı için en zorlu zihinsel ve teknik çalışmadır. Detaylar neredeyse yalnızca ikiboyutlu anlatım teknikleriyle (plan ve kesitler) hazırlanır. Bu nedenle mimarın bağlantı noktaları, birleşimler ve bileşenlerin karmaşıklığını üçboyutlu olarak (arazide inşa edileceği haliyle) zihninde canlandırabilmesi ve bunları kâğıt ya da ekran üzerinde ikiboyutlu olarak anlatabilmesi, yani on hatta yüzyıllardır mimari tasarımda kullanılagelen klasik çizimli anlatıma çevirebilmesi gerekir.

Kitapta peyzaj tasarımlarına ait detaylar, yer kısıtlaması nedeniyle sınırlı sayıda tutulsa da, projelerin bitmiş halini parçalarına ayırıp çözümlemek için yeterlidir. Sonuç olarak, detaylar sadece etkilemekle kalmıyor, yapının inşa edilmesiyle hayata geçen tasarım konseptini ve bu süreçte çözümlenen teknik sorunları anlamamıza yardımcı oluyor. Ayrıca peyzaj mimarının özel olarak ilgilendiği konuları ve uzmanlık alanlarını yansıtıyor. Kitapta projesi bulunan her peyzaj mimarından, projesini en iyi ifade ettiğine inandığı detayları seçip göndermesi istendi. Böylece, bazı projelerde örneğin zemin kaplamasının ağaçla nasıl birleştiğine odaklanılırken, diğerlerinde bir korkuluk veya su öğesine ait heykelsi nitelikler ön plana çıkmış oldu.

Detaylar birçok durumda kültürel farklılık ve ortaklıkları yansıtır. Bu kitap dört kıtaya uzanıyor: Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Avustralya. Peyzaj tasarımlarının çoğu estetik açıdan bazı ortak özellikler taşıyor. Bu durum, dünya üzerindeki üniversitelerde verilen peyzaj mimarlığı eğitimleri arasındaki benzerliklerin yanı sıra, coğrafi sınırları aşan güncel kültürel etkilerin bir sonucu olabilir. Detaylarda birçok farklılık da ortaya çıkıyor. Bir ülke ya da bölgede iklim veya ekonomik durum nedeniyle beton uygunsuz ya da aşırı pahalı bir malzeme olabiliyor. Onun yerine, çevrede bol miktarda bulunan ve düşük maliyetli ahşap veya taş türleri kullanılabiliyor.

Kültür de yerle sıkı sıkıya bağlantılı olduğundan peyzaj ve mimarlığı bir araya getirmektedir. Örneğin Mosbach Paysagistes’in Fransa’daki Bordeaux Botanik Bahçesi için tasarladığı zarif peyzaj, Garonne Nehri civarındaki hem doğal hem de insan yapımı peyzajların binlerce yıllık tarihini resmetmeye çalışıyor. Buna karşın Room 4.1.3. tarafından tasarlanan canlı ve coşkulu peyzaj, Avustralya yerlilerinin tarihindeki netameli bir konuyu işleyerek Avustralya’nın karmaşık ve çoğu zaman da hüzünlü geçmişini cesurca ele alıyor. Turenscape’in Çin Kültür Devrimi’ni işleyen mekânı da benzer bir yol izleyerek, ülkenin yakın geçmişindeki en zorlu süreçlerden birini herkese açık bir peyzajla cesurca dillendiriyor.

Peyzaj tasarımında sürekli gündemde olan konulardan biri, tersaneler veya elektrik santralleri gibi, 19. yüzyılda yapılmış olup, 20. yüzyılın sonunda teknolojinin değişmesi ya da gelişmesi nedeniyle ömrünü tamamlayan endüstriyel alanların yenilenmesidir. Genelde kent içinde konumlanan bu uçsuz bucaksız arazilerin anlamlı kamusal alanlara dönüşmesi, çoğunlukla söz konusu kentlerin ekonomik ve sosyal durumu üzerinde büyük etki yapar. Kitaptaki bazı projeler bu küresel fenomeni yansıtmaktadır; örneğin

W Architecture and Landscape Architecture’ın ABD, Maryland, Baltimore’da tasarladığı Tide Point Kent Sahili (bir sabun fabrikasının popüler bir liman kıyısı rekreasyon tesisine dönüşümü) gibi. Benzer şekilde Camlin Lonsdale Landscape Architects, Belfast’taki Donegal Limanı’nı hem kentin canlanma ve küreselleşme arzusunu, hem de bir ticaret kenti olarak sahip olduğu tarihi yansıtacak şekilde başarıyla yenilemiştir. İngiltere, Cornwall’daki Eden Projesi, olabilecek en zorlu yapı alanını (terk edilmiş bir kil ocağı) yenileyip son yılların en ünlü peyzajlarından birine dönüştürmüştür.

Buradaki projeler gibi, içinde bulunduğu alanla ilişki kuran anlamlı peyzajların tasarlanması, ekolojik, teknolojik ve kültürel güçlerin mekâna ve insana duyarlı bir anlayışla birleştirilmesini, bilgili ve duyarlı tasarımcıların birlikte çalışmasını gerektiriyor. Bu projeler, mimarlık ve peyzaj arasındaki ilişkiye farklı yorum ve olanaklar getiriyor.

Ortak noktaları ise, tasarım sürecinin her aşamasında, yapım sürecindeki her görüşmede bu ilişkinin göz önünde bulundurulmuş olması ve kültür ve mekânın anlayış ve zekâyla birleştirilmesidir. Bu seçki, mimarlık ile peyzaj arasındaki simbiyosisin yaratıcı tasarımın merkezini oluşturduğu gerçeğine dayanmaktadır.

 

Virginia McLeod

İÇİNDEKİLER

 

             Giriş

             Parklar

             01 Anton James Design

             Mount Penang Bahçeleri, Avustralya

             02 AP Atelier, Josef Pleskot

             Geyik Hendeği Geçidi, Prag Kalesi, Çek Cumhuriyeti

             03 Barkow Leibinger Architects Biyosfer ve Çiçek Pavyonu, Almanya

             04 Batlle i Roig Arquitectes

             La Vall de’n Joan, İspanya

             05 Burckhardt + Partner Architects

             MFO Parkı, İsviçre

             06 Bureau B+B Stedebouw en Landschapsarchitectuur

             Orman Parkı, Almanya

             07 Donaldson + Warn, Architects

             Bali Anıtı, King’s Park, Avustralya

             08 Gustafson Guthrie Nichol

             Lurie Bahçesi, ABD

             09 Enric Miralles i Benedetta Tagliabue, EMBT

             Diagonal Mar Park, İspanya

             Noel Harding Studio,

             Neil Hadley, Peyzaj Mimarı Yükseltilmiş Sulak Araziler, Kanada

             11 Schweingruber Zulauf Landschaftsarchitekten

             Oerliker Park, İsviçre

             12 SWECO FFNS Architects

             Dania Park, İsveç

             13 Wenk Associates

             Northside Park, ABD

             14 West 8 Urban Design and Landscape Architecture

             AEGON Meydanı, Hollanda

             Kültürel

             15 Atelier Kempe Thill

             Çit Pavyonu, Almanya

             16 Gigon / Guyer Architekten Kalkriese Müzesi ve Parkı, Almanya

             17 Hargreaves Associates

             Shaw Sanat Merkezi, ABD

             18 Gustafson Porter Westergasfabriek Kültür Parkı, Hollanda

             19 Grimshaw Architects

              Eden Projesi, İngiltere,

              Birleşik Krallık

              20 Mosbach Paysagistes Bordeaux Botanik Bahçesi, Fransa

              21 Nikken Sekkei

              Osaka Şehir Üniversitesi

              Medya Merkezi Meydanı, Japonya

              22 Office of Dan Kiley

              Cudahy Bahçeleri, Milwaukee Sanat Müzesi, ABD

              23 PWP Landscape Architecture Nasher Heykel Merkezi Bahçesi, ABD

              24 Room 4.1.3.

              Avustralya Düşleri Bahçesi, Avustralya Ulusal Müzesi, Avustralya

              25 PWP Landscape Architecture

              Copia: Amerikan Şarap, Yemek ve Sanat Merkezi, ABD

              Kentsel

              26 Edouard François

              Çiçek Kulesi, Fransa

              27 Maya Lin Studio

              Ekliptik, ABD

              28 OKRA Landschapsarchitecten

              Otobüs Durağı ve İstasyon Meydanı, Hollanda

              29 Edouard François

              La Closeraie, Fransa

              30 KBAS: Keith Kaseman and Julie Beckman

              Pentagon Anıtı, ABD

              31 Tract Consultants ve

              Cox Rayner Architects

              Cairns Gezi Yolu, Avustralya

              Kıyı

              32 Abel Bainnson Butz, LLP Hudson Nehri Parkı, ABD

              33 Camlin Lonsdale Landscape Architects

              Donegal Limanı, Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık

              34 Foreign Office Architects (FOA)

              Güneydoğu Sahil Parkı, İspanya

              35 Groupe Signes, Patel Taylor

              Thames Bariyer Parkı, İngiltere, Birleşik Krallık

              36 Hargreaves Associates Homebush Körfezi, Avustralya

              37 Latz + Partner /

              Latz-Riehl-Bauermann Partner Bremerhaven Eski ve Yeni Limanı, Almanya

              38 Margarita Danou ve

              Sevina Floridou

              Voroklini Sahil Yürüyüş Yolu, Güney Kıbrıs

              39 Turenscape

              Zhongshan Tersane Parkı, Çin

              40 W Architecture and Landscape Architecture

              Tide Point Kent Sahili,

              Baltimore, ABD

              Detaylar Dizini

              Peyzaj Mimarları Dizini

              Dizin ve Ek Bilgiler

 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi