Anonim Ortaklıklarda Sermaye Artırımı

Anonim Ortaklıklarda Sermaye Artırımı
 • 0TRY
 • Mail adresiniz

  Gelince Haber Ver
 • Yayınevi

  : On İki Levha Yayıncılık

  Yazar

  :Erdoğan Moroğlu

  Baskı Tarihi

  : Ocak 2015

  Sayfa Sayısı

  : 445

  Baskı Tipi

  : 1. Hamur, Ciltli

  Dil

  : Türkçe

  Barkod

  : 9786051522067

  4 iş gününde kargoya verilir

İlginizi çekebilecek ürünler


Bu kitabın son baskısı 2003 Şubat ayında yayımlandı. O tarihten bu yana geçen oniki yılda anonim ortaklıklara ilişkin mevzuatta çok kapsamlı değişiklikler oldu. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunların çıkarılmasını emrettikleri çok kapsamlı ikincil mevzuat yürürlüğe konuldu. Şarta bağlı sermaye artırımı düzenlendi. Çok sayıda bilimsel inceleme ve yüksek yargı kararları yayımlandı. Böylece kitap önemli ölçüde eskidi. Öğretiyi ve uygulamayı azımsanamayacak ölçüde etkilemiş olan bu kitabın unutulmaya terk edilmesine gönlüm razı olmadı. Yakın çevremin de cesaretlendirmesiyle üçüncü baskıyı yapmaya karar verdim. Ancak, bu kararımı gerçekleştirmek kolay olmadı. Kitabın sistematiğini bir ölçüde yeniden belirlemek ve içeriğini önemli ölçüde yeniden kaleme almak durumunda kaldım.

İçindekiler
Giriş
Genel Olarak Sermaye Artırımı
I.Kavram
II.Sermaye Artırımı Türleri
III.Sermaye Artırımının Amaç ve Nedenleri
IV.Sermaye Artırımının Hukuken Korunmayan Amaç Ve Nedenleri
V.Sermaye Artırımını Düzenleyen Hükümler
VI.Sermaye Artırımının Hukuki Niteliği
VII.Sermaye Artırımının Kural Olarak İhtiyari Oluşu

Birinci Kısım
Esas Sermaye Sistemine Göre Sermaye Artırımı
Birinci Bölüm
Dış Kaynaklardan Sermaye Artırımı
I.Genel Açıklama 41
II.Dış Kaynaklardan Sermaye Artırımında Konulabilecek Sermaye Türleri 42
III.Dış Kaynaklardan Sermaye Artırımının Ön Koşulları 43
Birinci Ayırım
Halka Açık Olmayan Anonim Ortaklıklarda Yeni Paylar Çıkarılarak Dış Kaynaklardan Sermaye Artırımı
Birinci Alt Ayırım
Halka Açık Olmayan Anonim Ortaklıklarda Dış Kaynaklardan Halka Açık Olmayan Sermaye Artırımı
I.Genel Açıklama
II.Yeni Paylar İçin Paysenedi Çıkarılması ve Vergisel Yararı
İkinci Alt Ayırım
Halka Açık Olan ve Olmayan Anonim Ortaklıklarda Dış Kaynaklardan Halka Açık Sermaye Artırımı
I.Genel Açıklama
II.Artırım Merasimi
ÜÇÜNCÜ ALT AYIRIM
Kısa Yoldan Sermaye Artırımı
I.Genel Açıklama
II.Artırım Merasimi
İkinci Ayırım
Yeni Pay Alma Hakkı
I.Tanımı ve İşlevi
II.Yeni Pay Alma Hakkının Nitelikleri
III.Yeni Pay Alma Hakkı Türleri
IV.Yeni Pay Alma Hakkının Kullanılması
V.Yeni Pay Alma Hakkını Kullanma Yetkisi Olanlar
VI.Yeni Pay Alma Haklarının Hesaplanması, Yeni Payların ve Paysenetlerinin Dağıtımı
VII.Yeni Pay Alma Hakkının Satılması, Devri, İntikali ve Değerinin Tesbiti
VIII.Kanuni Yeni Pay Alma Hakkının Sınırlandırılması veya Kaldırılması
IX.Yeni Pay Alma Hakkının İhlâl Edilmesi
Üçüncü Ayırım
Payların İtibari Değerlerinin Yükseltilmesi Suretiyle Dış Kaynaklardan Sermaye Artırımı
I.Genel Açıklama
II.Artırım Merasimi
İkinci Bölüm
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
Birinci Ayırım
Genel Olarak İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
I.Kavram
II.Hukuki Niteliği
III.İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı Türleri ve Mevzuattaki Durum
İkinci Ayırım
Sermaye Artırımı İçin Kullanılabilecek İç Kaynaklar
I.Yedek Akçeler
II.Önceki Yıldan Aktarılan Kâr
III.Dağıtılmasına Karar Verilmemiş Son Yıl Kârı
1.Türk Ticaret Kanunu İle Sermaye Piyasası Kanunu'na Göre Kârın Esas Sermayeye Eklenebilip Eklenemeyeceği
2.Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Dağıtılabilir Son Yıl Kârının Esas Sermayeye Eklenmesi 236
3.Vergi Mevzuatı Bakımından Son Hesap Dönemi Kârının Esas Sermayeye Eklenmesi
Üçüncü Ayırım
Yeni Paylar Çıkarılarak İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
I.Ayırıcı Özellikleri
II.Artırım Merasimleri
Dördüncü Ayırım
Ödemesiz Paylar Ve Paysenetleri
Birinci Alt Ayırım
Ödemesiz Pay Ve Paysenedi Alma Hakkı Olanlar
I.Paysahipleri
II.Ortaklığın Elinde Bulunan Kendi Paylarına Ve Paysenetlerine Düşen Ödemesiz Paylar ve Paysenetleri
III.Mevcut Paylar Veya Paysenetleri Üzerinde İntifa veya Rehin Hakkı Bulunması
IV.İntifa Senetleri, Yeni Ödemesiz Paylar Ve Paysenetleri 267
V.Yeni Ödemesiz Paylar ve Opsiyon Hakkı
İkinci Alt Ayırım
Ödemesiz Payların Ve Paysenetlerinin Nitelikleri, Çıkarılmaları, Ödemesiz Pay ve Paysenedi Alma Haklarının Hesaplanması ve Dağıtımı
I.Ödemesiz Payların ve Paysenetlerinin Nitelikleri
II.Ödemesiz Paysenetlerinin Çıkarılması
III.Paysahiplerinin Ödemesiz Pay Ve Paysenedi Alma Haklarının Hesaplanması, Payların Ve Paysenetlerinin Dağıtımı
Üçüncü alt ayırım
Ödemesiz pay ve paysenedi alma kuponu
Dördüncü alt ayırım
Ödemesiz Pay Ve Paysenedi Alma Hakkının Alınıp Satılması, Devri ve İntikali
Beşinci Alt Ayırım
Ödemesiz Payın Ve Paysenedinin Değerinin Hesaplanması
Altıncı Alt Ayırım
Ödemesiz Pay Ve Paysenedi Alma Hakkının İhlâli
Yedinci Alt Ayırım
Ödemesiz Payların ve Paysenetlerinin Çıkarıldıkları Yıl Kârına Katılmaları
Beşinci Ayırım
Mevcut Payların İtibari Değerlerinin Yükseltilmesi Suretiyle İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
I.Genel Açıklama
II.Artırım Merasimi
III.Artırımın İcrası
Altıncı Ayırım
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı ve Vergi Politikası
I.Genel Açıklama
II.Türk Hukuku
Üçüncü Bölüm
Esas Sermaye Sisteminde Sermaye Artırımının Hükümsüzlüğü ve Gerçekleşmemesi
Birinci Ayırım
Sermaye Artırımının Hükümsüzlüğü
I.Genel Açıklama
II.Genel Kurulun Sermaye Artırımı Kararının Hükümsüzlüğü
III.Yönetim Kurulunun Sermaye Artırımı Ve Anasözleşme Değişikliği Önerisinin (Kararının) Yokluğu ve Butlanı
IV.İmtiyazlı Paysahiplerinin Veya Oluşturdukları Kurulların Kararlarının Hükümsüzlüğü
V.Sermaye Artırımının Bir Bütün Olarak Hükümsüzlüğü 308
İkinci Ayırım
Sermaye Artırımının Gerçekleşmemesi
I.Sermaye Artırımının Yapılamaması
II.Sermaye Artırımından Vazgeçilmesi

İkinci Kısım
Kayıtlı Sermaye Sistemine Göre Sermaye Artırımı
Birinci Bölüm
Kayıtlı Sermaye Sistemi
Birinci Ayırım
Kavram
İkinci Ayırım
Kayıtlı Sermaye Sistemine Giriş
I.Halka Açık Olmayan Ortaklıklarda
II.Halka Açık Ortaklıklarda
Üçüncü Ayırım
Kayıtlı Sermaye Sisteminden Çıkma ve Çıkarılma
I.Halka Açık Olmayan Ortaklıklarda
II.Halka Açık Ortaklıklarda
III.Kayıtlı Sermaye Sistemine Yeniden Geçiş Sınırlaması
İkinci Bölüm
Kayıtlı Sermaye Sistemine Göre Sermaye Artırımı
Birinci Ayırım
Artırım Türleri ve Uygulanacak Mevzuat
I.Kayıtlı Sermaye Sisteminde Artırım Türleri
II.Kayıtlı Sermaye Sisteminde Artırıma Uygulanacak Hükümler
İkinci Ayırım
Halka Açık Olmayan Ortaklıklarda Kayıtlı Sermaye Sistemine Göre Dış Kaynaklardan Sermaye Artırımı
I.Özellikleri
II.Artırım Merasimi
Üçüncü Ayırım
Halka Açık Ortaklıklarda Kayıtlı Sermaye Sistemine Göre Dış Kaynaklardan Sermaye Artırımı
I.Özellikleri
II.Artırım Merasimi
III.Yeni Pay Alma Hakkı
Dördüncü Ayırım
Kayıtlı Sermaye Sisteminde İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
I.Tanımı
II.Hukuki Niteliği
III.Mevzuat
IV.Sermaye Artırımında Kullanılabilecek İç Kaynaklar
Birinci Alt Ayırım
Kayıtlı Sermaye Sistemindeki Halka Açık Olmayan Şirketlerin İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
I.Artırımın Özellikleri
II.Artırım Merasimi
III.Ödemesiz Paylar ve Paysenetleri
IV.Ödemesiz Paysenetlerinin Vergilendirilmesi
İkinci Alt Ayırım
Kayıtlı Sermaye Sistemindeki Halka Açık Ortaklıkların İç Kaynaklardan ve/veya Kâr Payından Sermaye Artırımı
I.Mevcut Sermayenin Tamamen Ödenmiş Olması Ön Koşulunun Aranmaması
II.Kayıtlı Sermaye Tavanının Bir Defaya Mahsus Olarak Aşılabilmesi
III.Artırım Merasimi
Beşinci Ayırım
Kayıtlı Sermaye Sisteminde Sermaye Artırımının Hükümsüzlüğü
I.Genel Açıklama
II.Yönetim Kurulunun Sermaye Artırımı Kararının Hükümsüzlüğü
III.Sermaye Artırımının Bir Bütün Olarak Hükümsüzlüğü
Altıncı Ayırım
Sermaye Artırımının Gerçekleşmemesi
I.Sermaye Artırımının Yapılamaması
II.Sermaye Artırımından Vazgeçilmesi

Üçüncü Kısım
Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Birinci Bölüm
Tanımı ve Özellikleri
Birinci Ayırım
Tanımı
İkinci Ayırım
Özellikleri
İkinci Bölüm
Esas Ve Kayıtlı Sermayeli Ortaklıklarda Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Birinci Ayırım
Ön Koşullar
İkinci Ayırım
Esas Sermaye Sistemindeki Halka Açık Olmayan Ortaklıklarda Şarta Bağlı Sermayeartırımı Merasimi
Üçüncü Ayırım
Esas Sermayeli Halka Açık ve Yeni Açılacak Olan Ortaklıklarda Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
I.Genel Olarak
II.Artırım Merasimi
Üçüncü Bölüm
Kayıtlı Sermayeli Ortaklıklarda Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
Birinci Ayırım
Halka Açık Kayıtlı Sermayeli Ortaklıklarda Şarta Bağlı Artırım
I.Genel Olarak
II.Artırım Merasimi
İkinci Ayırım
Halka Açık Olmayan Kayıtlı Sermayeli Ortaklıklarda Şarta Bağlı Artırım
I.Genel Olarak
II.Artırım Merasimi
Üçüncü Ayırım
Şarta Bağlı Sermaye Artırımının Hükümsüzlüğü ve Gerçekleşmemesi
Bibliyografya
(Tanıtım Bülteninden)


Mimarlık, grafik tasarım ve sanat gibi birbirinden farklı kategorilerde yüzlerce kitap için tıklayın!
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi
 • YEM Kitabevi